04 oktober 2017

CDA Weet Wat Er Speelt bij Agrariërs!

Op donderdag 31 augustus organiseerde CDA Cranendonck een bijeenkomst voor ondernemers uit de agrarische sector.
Het CDA sprak met ruim 40 geïnteresseerden over onder meer vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en –locaties en verzamelde inbreng voor de Herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied.  

“Veel agrariërs hebben te maken met leegstaande stallen of locaties, zij maken zich daar zorgen om en zijn op zoek naar mogelijkheden. Soms blijken regels tegen te werken en wil men meer ruimte om de leegstand tegen te gaan. Soms kan er juist meer dan mensen nu denken.” aldus fractieondersteuner Pierre van Cranenbroek.  De oproep aan de politiek is duidelijk: Onderken onze zorgen en maak ruimte om te kijken naar wat wèl mogelijk is met onze lege gebouwen. Tijdens de bijeenkomst werden diverse suggesties gedaan die de agrariërs zouden ondersteunen. Van een verbrede ruimte-voor-ruimte regeling naar bestaande sloopregelingen in andere gemeenten. Ook knelpunten en kansen rondom andere thema’s werden deze avond besproken.

“We zijn blij met zulke inbreng. Het geeft ons duidelijkheid over waar de zorgen zitten en waar kansen liggen. Dat helpt bijvoorbeeld bij onze kijk op het Herziening Bestemmingsplan Buitengebied, dat nog in de maak is. Ook de speerpunten voor agrariërs voor de komende jaren hebben we nu beter in beeld. We weten wat er speelt, en waar we ons de komende jaren voor gaan inzetten. Dat landt in ons verkiezingsprogramma.”  vult fractievoorzitter Janneke van Happen aan. 

CDA Cranendonck startte de gespreksreeks “CDA Cranendonck; Weten Wat Er Speelt”  waarbij ze actief in gesprek gaan met verschillende (groepen) Cranendonckers, verenigingen, bedrijven.“ Zo weten we wat er speelt en waar we ons de komende tijd op moeten richten. Ieders geluid is van belang. Zie je ergens kansen, maak je je zorgen, moet iets vooral niet vergeten worden? Kaart het bij ons aan zodat we weten wat er speelt! Nodig CDA Cranendonck uit en ontvang een leuke attentie”, vervolgt van Happen.

CDA Cranendonck bedankt nogmaals alle aanwezigen voor hun bijdrage aan deze succesvolle avond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.