09 maart 2018

#GewoonDoen in Cranendonck!

#GewoonDoen; dat is waar wij voor staan! Niet alleen maar roepen wat verkeerd is of wat anders moet, maar aanpakken en op een constructieve manier werken aan een beter Cranendonck. We moeten samen de verantwoordelijkheden nemen voor onze volgende generaties. Dit doen we niet door negativiteit en 'tegen-politiek'. Wij kijken graag, samen, op een positieve manier vooruit. Hoe ziet dat er dan concreet uit? Wil je dit in één oogopslag zien, klik dan hier. Anders leggen we het hieronder ook voor je uit. Je kunt natuurlijk ook onze prachtige verkiezingsfilm bekijken via deze link!

SOCIAAL CRANENDONCK
Een hart voor mensen die het even niet zelf kunnen, hard voor mensen die niet willen, ondersteuning op maat, sociaal makelaars/ team per kern, goed zicht op zorginzet, inzetten op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Zorg en ondersteuning zo dichtbij mogelijk verkrijgbaar en hierbij openstaan voor initiatieven van ondernemers, met behoud van keuzevrijheid voor de cliënt.

ONDERNEMEND CRANENDONCK
Zoals verdere ontwikkeling Metalot, terrein Nassau Dietz, de Baronie en de centrumplannen van Budel en Maarheeze. Toekomstbestendig en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. Samen tegen criminaliteit: een netwerk aangaan om veiligheid voor (agrarisch) ondernemers en inwoners te vergroten. Regionale samenwerking: beschikbaar stellen van kennis, informatie en communicatiemiddelen.

VERBONDEN CRANENDONCK
Actieve dorpsplatforms, plekken om samen te kunnen komen zoals een speelplek, huiskamers, gemeenschapshuis, bouwhallen, bibliotheek & oude kerk. Sociale samenhang tussen bedrijven en mensen die ondersteuning nodig hebben. Burgers aan zet in digitaal platform ONS Cranendonck. Verbinding tussen generaties: jong & oud, samen doen. Waardering van vrijwilligers en mantelzorgers. Ook verbinding tussen gemeente en inwoners, bedrijven en organisaties. Verder ontwikkelen van burger- en/ of overheidsparticipatie. Dat moet in de genen komen van de gemeente, maar ook van mensen die iets van de gemeente gedaan willen krijgen.

CULTUREEL CRANENDONCK
Een structureel aanbod van culturele evenementen en kunst, behouden van tradities zoals carnaval, kermis en sinterklaas, ontwikkeling van cultuur op de Baronie en CultuurCraan. Stimuleren van culturele activiteiten voor o.a. jeugd.

BEREIKBAAR CRANENDONCK
Veilige en efficiënte verkeersafwikkeling in en tussen kernen inclusief verbeteren (veilig) openbaar vervoer. Waaronder zeker de verkeersafwikkeling aan de zuidkant van Budel, vrachtverkeer en sluipverkeer in Maarheeze, doorgaand verkeer in Soerendonk, verkeersafwikkeling rondom de ontwikkeling van Metalot in Dorplein. Promotie van Kempen Airport, een station in Budel-Schoot voor personenvervoer, een snel-fiets-route Weert-Eindhoven en vergroten van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen waaronder Metalot met het openbaar vervoer. Beschikbaarheid over glasvezelnetwerk voor goed internet.

DUURZAAM CRANENDONCK
Niet meer naar believen consumeren en uitputten van de aarde, samen verantwoordelijkheid nemen voor een zuinig gebruik van grondstoffen. Samenwerken in ecologische ontwikkelingen met energiecoöperaties, onderwijs en bedrijven.

AANTREKKELIJK CRANENDONCK
Woningontwikkeling die past bij de vraag van de Cranendonckers zoals Neerlanden II in Maarheeze maar ook in Budel en de andere kernen! Goed onderhoud van onze openbare ruimte (fietspaden bijvoorbeeld). Gratis WiFi-plekken in de gemeente. Ruimte creëren voor creatieve oplossingen voor leegstaande gebouwen: gemeentelijke gebouwen als de Hoge Weg in Maarheeze en voormalige school de Kleine Wereld in Budel. Maar ook kerkgebouwen die leeg staan, (delen van) agrarische bedrijven, (delen van) industrieterreinen en leegstaande panden in de centra zoals Café de Sport in Soerendonk.

GEZOND CRANENDONCK
Ondersteunen van het verenigingsleven, zij vormen een belangrijke schakel in de preventie van problemen op sociaal en lichamelijk gebied. Oog voor doorontwikkeling van het sporten voor alle Cranendonckers en voor sportlocaties. Inzetten op het vergroten van weerbaarheid van kinderen, ook ter preventie van problemen later. Geen coffeeshop in de gemeente. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.