16 maart 2018

Metalot: hèt duurzame industriepark van de toekomst

In gesprek met Frans Kuppens

De afgelopen jaren is door diverse partijen hard gewerkt aan het Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC), ondertussen meer bekend als Metalot. In dit artikel legt wethouder Frans Kuppens uit wat Metalot precies is en waarom dit kansen biedt voor Cranendonck. “Mensen vragen me wel eens hoe het precies zit, want Metalot is méér dan een industrieterrein. Cranendonck krijgt met Metalot hèt duurzame industrieterrein van de toekomst”.

Enkel duurzame bedrijven
Op de locatie achter de huidige zinkfabriek van Nyrstar ligt 63 hectare industriegrond van de categorie 4-5. Frans Kuppens: “In het oude bestemmingsplan was veel ruimte voor alle typen zware industrie. Dit willen we niet meer, dus dat is veranderd. Het nieuwe bestemmingsplan laat enkel nog bedrijven toe die aan de modernste milieu-eisen kunnen voldoen. Belangrijk is dat ze een bijdrage leveren aan duurzaamheid: dat ze geen rest- of afvalstromen hebben doordat ze grondstoffen hergebruiken. Om dit mogelijk te maken hebben we een nieuw bestemmingsplan gemaakt wat afgelopen september is vastgesteld door de raad. Het bestemmingsplan geeft de ‘ruimtelijke’ kaders aan waar een nieuw te vestigen bedrijf aan moet voldoen en dat is dus een stuk strenger dan in het ‘oude’ bestemmingsplan.”

Strenge toelatingseisen
We verwelkomen graag bedrijven op het gebied van metaal en energie, passend binnen de strenge voorwaarden van het nieuwe bestemmingsplan. Alle andere bedrijven die zich willen vestigen, worden getoetst door een commissie die bekijkt of het bedrijf past binnen het duurzaam industriepark. Als bedrijven zich willen vestigen op Metalot moeten zij voldoen aan strenge toelatingseisen. Hierbij wordt getoetst op onder meer duurzaamheid, hergebruik van grondstoffen, werkgelegenheid en de reguliere wet- en regelgeving rondom milieu.

Verder is er de mogelijkheid om 85 hectare zonnepanelen aan te leggen en 4 hectare voor onderzoek en ontwikkeling. Voor 60 hectare zonnepanelen is al een vergunning afgegeven en zijn de contracten gesloten. Binnenkort gaat de schop de grond in.

Samenwerking onderwijs, bedrijfsleven en overheid
Binnen dit gebied voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) gaat een vernieuwende samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven zorgen dat er nieuwe, duurzame technologieën ontstaan, die te maken hebben met metaal en energie. Dit initiatief van Philip de Goey en Jan Vlassak, is genaamd Metalot 3C. Philip de Goey is hoogleraar op de Technische universiteit van Eindhoven (TU/E) en Jan Vlassak werkt o.a. samen met wethouder Jan van Tulden aan onderwijs in het algemeen en aan het initiatief Kr8chtig waarbij mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen krijgen.
Kuppens hierover: “De heren De Goey en Vlassak zijn erin geslaagd de bestuurders van de TU/E enthousiast te krijgen voor het opzetten van een campus in Budel-Dorplein. Dit initiatief is geen proefballon, maar inmiddels vormgegeven in stichting Metalot3C waarin de TU/E, Nyrstar en de gemeente Cranendonck met elkaar samenwerken.”

Economische toplocatie in wording
Metalot3C organiseert al maandelijks bijeenkomsten met studenten, onderzoekers en bedrijven die voorop lopen met nieuwe onderzoeken en innovaties. Bij de aftrap van dit mooie initiatief waren ruim 60 studenten en hoogleraren van over de hele wereld aanwezig in de Cantine in Dorplein. Inmiddels zijn ook Fontys Hogescholen en het Bravo College in Cranendonck aangesloten en wordt dus niet alleen op universitair niveau ontwikkeld maar wordt ook hoger onderwijs en het lokale middelbaar onderwijs meegenomen. Kuppens hierover: “Metalot3C staat dus stevig op de kaart en krijgt brede steun van de provincie Noord-Brabant. Zij hebben een projectleider beschikbaar gesteld die bezig is de ontwikkeling verder vorm te geven. Onze regering heeft de regio Eindhoven (Brainport) tot derde economische toplocatie in Nederland benoemd. De ontwikkeling van Metalot vormt hierin een van de belangrijke pijlers.”

Investeringen in Budel-Dorplein
Maar er is meer. Kuppens: “We kijken veel breder dan duurzame industrie en onderwijs. Vanuit de hele ontwikkeling van Metalot komt een flinke som van 2,75 miljoen euro voor natuurontwikkeling vrij. Deze middelen gaan we investeren in en om Budel-Dorplein in samenwerking met een vertegenwoordiging van de inwoners, Nyrstar, de Provincies Noord-Brabant en Limburg en Natuurmonumenten. Een onderdeel hiervan is de aankoop door de gemeente van het gebied tegenover de Cantine, het Heilig Hartpark. We onderzoeken de mogelijkheid om dit gebied weer (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk te krijgen.”

Leefgebied voor plant en dier
Ook gaat Nyrstar ongeveer 116 hectare industriegrond omzetten naar natuur. Hiermee krijgen waardevolle planten en diersoorten zoals de Heikikker een kwalitatief goed leefgebied. Een gedeelte van de grond wordt in erfpacht en beheer overgedragen aan Natuurmonumenten. Het gebied rondom de Hoort maakt onderdeel uit van deze afspraken. Dit zorgt er voor dat de natuurontwikkeling in Dorplein kwalitatief verbeterd en vergroot wordt.

Ontwikkeling van Cantine “Het vooruitzicht van de Cantine tenslotte,”, besluit Frans Kuppens, “is dat het gebouw wordt aangepakt en gaat functioneren als congresruimte met een speciale rol voor het theater, hotel, verblijfsfaciliteiten voor studenten, restaurant en horeca. Dit biedt volop kansen voor inwoners, ondernemers en studenten op het gebied van recreatie en werkgelegenheid ”

 

De plattegrond in het groot zien? Klik hier!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.