Frans Kuppens

Wethouder

Wethouder 

Portefeuilleverdeling:

​Economie
Financiën
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Grondzaken (inclusief grondexploitaties)
Buurtbeheer/burgerparticipatie
Openbare ruimte

Projecten:

Ontwikkeling Baronie van Cranendonck
Duurzaam Industriepark Cranendonck (Metalot)
Onderzoek baanverlegging vliegveld
Centrumplan Budel
Centrumplan Maarheeze
Natuurlijke speelplekken

Benoemd voor de volgende externe organen:

​Lid Bestuur Gemeenschappelijke Regeling samenwerking A2 gemeenten
Lid AB Werkvoorzieningschap de Risse
Lid AB Keyport
Lid AB Streekontwikkeling Boven-Dommel
Lid AB Waterportaal
MRE werkplaats: Detailhandel namens de A2 Gemeenten
MRE werkplaats: Werklocaties (Industrieterreinen) namens de A2 Gemeenten
Afgevaardigde College van Burgemeester en Wethouders BIZOB
Plaatsvervangend lid AB Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Plaatsvervangend lid AB Omgevingsdienst ODZOB
Plaatsvervangend lid DB Werkvoorzieningschap de Risse

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.