21 september 2019

Bij Ans is de koffie weer bruin: Kom gerust!

Terug in de gemeenteraad

Sinds 24 juni ben ik weer beëdigd in de gemeenteraad van Cuijk als raadslid voor het CDA. Ik heb de plaats in mogen nemen van Marcel Thijssen uit Beers, die enkele dagen daarvoor is benoemd als lid van de Provinciale Staten in Den Bosch.

De portefeuille die ik nu namens het CDA beheer is met name “Ruimte”. Deze raadscommissie richt zich op de onderwerpen: volkshuisvesting, toerisme, ruimtelijke ordening, milieu, civiel- en cultuurtechnische werken, verkeer en vervoer en projecten en onderzoeken in dit domein.
Verder werk ik nauw samen met de raadscommissie “Samenleving” die zich richt op onderwijs, sport en sportieve recreatie, welzijn, volksgezondheid en cultuur, sociale zaken, arbeidszaken en projecten en onderzoeken in dit domein
Namens het CDA zal ik ook het woord voeren voor grote onderwerpen zoals onder andere “Herindeling” en “Begroting”.


Cuijk onze gemeente

Als raadslid vertegenwoordig ik alle inwoners in de gemeente Cuijk, maar de inwoners van Haps in het bijzonder. Belangrijke onderwerpen zoals “Herindeling Centrum en Kerkstraat Haps”, “Veiligheid openbare ruimte”, Woningbouw” en “Bezuinigingen” zijn actueel.


Op de koffie: grijp uw kans!

De “vertegenwoordiging van de Cuijkse burgers” wordt belangrijker omdat de hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van de gemeente toeneemt. Ook nemen de verwachtingen van onze inwoners toe: zij zijn kritischer op de geleverde prestaties.

Daarom hecht ik veel waarde aan uw mening als individu of als lokale instelling, organisatie en vereniging die graag in gesprek wil. U kunt bij mij terecht voor grote of kleine zaken!

Laat even weten of je komt via: zeeland@home.nl of via 06-11118072. Ik zit er klaar voor.

Ans van Zeeland
Raadslid fractie CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.