03 juli 2020

CDA fractie gemeente Cuijk

Zoals bekend heeft Jos Nielen per 11 mei zijn functie als raadslid neergelegd. Met zijn jarenlange staat van dienst zijn wij Jos veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid. Zijn plaats is ingevuld door Albrecht Martens, die de afgelopen jaren ervaring heeft opgedaan als commissielid Samenleving en onder andere betrokken is geweest bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. Albrecht zal het aankomend anderhalf jaar tevens de rol van fractievoorzitter op zich nemen. Samen met Ans van Zeeland en Mehmet Sahinturk zal de CDA fractie zich met veel enthousiasme inzetten om haar speerpunten te verwezenlijken. Waarbij er veel aandacht uit zal gaan naar de herindeling, naar een nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022. Uw hulp en ondersteuning kunnen we daarbij goed gebruiken, als lid van een steunfractie, maar ook voor de extra ogen en oren in wijken en dorpen. Voor meer informatie neem contact op via info@cuijk.cda.nl
Wij rekenen op u!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.