09 juli 2017

CDA is tegen “Maatregelen veehouderij”

De provincie Noord-Brabant besluit op 7 juli a.s. over een omvangrijk en ingrijpend pakket maatregelen om de veehouderij versneld te verduurzamen. Het betreft maatregelen die de natuur en de leefomgeving verbeteren en meer ruimte bieden voor innoverende veehouders en economische groeimogelijkheden voor andere sectoren. De voorgestelde maatregelen die zouden ingaan in 2028, worden vervroegd naar 2022 met vele consequenties van dien.

Het CDA vreest dat de plannen van GS leiden tot:
- nóg meer schaalvergroting, want alleen grote bedrijven kunnen uw maatregelen betalen;
- de ondergang van familiebedrijven, inclusief innovatieve landbouwbedrijven en jonge boeren .
- gezinnen die door de armoedegrens gaan, volgens onderzoek van de provincie meer dan de helft
- een dreun voor bedrijven die al hebben geïnvesteerd in biologisch boeren en ketenverwaarding.

Het CDA Cuijk maakt zich grote zorgen over de werkgelegenheid naar aanleiding van de versnelling transitie van de veehouderij in Brabant. Deze plannen pakken dramatisch uit voor de landbouw en de sectoren die daar vanaf hangen. Wij voorzien grote problemen voor onze agrarische ondernemers met als gevolg toe nemend aantal faillissementen en dus afname werkgelegenheid voor onze bevolking. Met dit voorstel bereikt GS géén duurzame agrarische sector, maar een kloof tussen de provincie en de agrarische sector, die nog nooit zo groot is geweest als nu.

Om die reden heeft het CDA een motie ingediend waarin de gemeenteraad van Cuijk wordt gevraagd een verzoek in te dienen bij de Provinciale Staten van Brabant om niet akkoord te gaan met de plannen van het College van Gedeputeerde Staten en vast te houden aan eerdere afspraken tussen sector en overheid.

Helaas werd de motie alleen door ABC gesteund en helaas verworpen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.