21 januari 2020

Een derde rotonde in Haps: geldverspilling!

Besluitvorming op 16 december 2019

Ondanks dat het besluit nog genomen moest worden, lazen we overal dat de eerste rotonde in Haps wordt aangelegd. We hebben er so-wie-so al twee: één bij de Puttershoek en één bij het einde van de Sint Hubertseweg.

Het CDA wil de totstandkoming van het agendapunt “Rotonde” kort memoreren. In juli 2018 heeft het CDA samen met Liberaal Land van Cuijk een amendement ingediend om o.a. de plannen voor de aanleg van een rotonde stil te leggen, te zoeken naar een optimale situatie met draagvlak van de Hapse bewoners waarbij het verkeer veilig gebruik kan maken van de Cuijkseweg. Bovendien werd aangegeven de subsidieverstrekkers duidelijk te maken dat de gelden ook anders en beter gebruikt kunnen worden. Dit amendement is met 11 voorstemmers door de raad aangenomen.

M.b.t. de rotonde: tot onze grote verbazing zijn de plannen voor de aanleg van een rotonde gewoon doorgegaan en hebben deze steeds de boventoon gevoerd.

M.b.t. draagvlak: “net vergeten, maar te laat aan gedacht” volgens de wethouder. De bijeenkomst, een paar dagen voor de commissie Ruimte, ging gepaard met veel suggestiviteit. Draagvlak moet besproken worden met voor- en tegenstanders en dus niet met vragen: bent u voor of tegen zonder directe financiële uitleg. Ook in de commissie Ruimte waren de antwoorden op onze vragen en argumenten niet sterk. De wethouder heeft ons en vele Hapsenaren niet kunnen overtuigen. Geluiden die het CDA hoorde waren: “geldverspilling”, “nutteloos” en “mosterd na de maaltijd”.

Het CDA heeft niet stilgezeten en kwam na analyse tot de conclusie dat de door de aanleg van de Randweg wegfuncties zijn veranderd.

1. In de kern van Haps is naar schatting het autoverkeer met 70% afgenomen. Dit heeft effect op de kruising met de Kalkhofseweg - Oeffeltseweg – Kerkstraat. Deze effecten bestaan uit geen wachttijden bij het oprijden van de Oeffeltseweg of naar de Kerkstraat vanuit de Kalkhofseweg. Voorheen was 5 minuten wachten geen uitzondering, nu kan men gewoon met gepaste snelheid de weg op.
2. Draagvlak vanuit de Hapse inwoner is er wel, maar op welke basis is maar de vraag. Wat het CDA betreft is er teweinig aandacht besteed aan het financieel model en de mogelijkheden daarbinnen.
3. Te weinig aandacht voor voor- en nadelen van de overige varianten. De veiligheid van een rotonde is uiteraard belangrijk, maar is in Haps minder relevant gezien het lage aantal verkeersbewegingen.
4. De 185.000 euro die vrijkomt door de rotonde niet aan te leggen kan voor andere noodzakelijke wegverbeteringen worden aangewend, zoals voor verbetering van de verkeersveiligheid op de Lokkantseweg.
5. Ook wil het CDA benadrukken dat er de laatste weken minimaal 3 ongelukken op rotondes gebeurd zijn in de gemeente Cuijk1. Kortom op rotondes gebeuren ook te veel ongelukken met fietsers.
6. Met de voorgestelde oplossingen die de Cuijkseweg herinrichten is het CDA het volledig eens. Wij doen hierbij nogmaals, zoals in de commissie Ruimte, het verzoek om deze weg te voorzien van milieuvriendelijke verlichting.

Het CDA zag dus geen redenen om voorstander te zijn van een derde rotonde. Dit hebben wij al meerdere keren aangegeven. Hierin zijn wij consistent gebleven. We houden niet van draaien! Wij zien het als geldverspilling! In het debat tijdens de raadsvergadering op 16 december j.l., was Liberaal Land van Cuijk het volledig met ons eens. Op grond van bovengenoemde argumenten kiest het CDA voor variant 4.
Uiteindelijk heeft het raadsvoorstel voor een rotonde en aanpassing van de Cuijksweg het wel gehaald: 11 stemmen voor en 8 stemmen tegen. Jammer, maar gelukkig heeft onze motie, om samen met buurtbewoners de Lokkantseweg veiliger te maken, het wel gehaald. Het college zal vóór 1 juli 2020 een uitgewerkt voorstel aan de raad aanbieden. Onze eerdere inzet voor deze onveilige weg heeft dus toch tot resultaten geleid.

Ans van Zeeland
Raadslid fractie CDA, (06 – 11118072)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.