29 april 2017

Lintjes voor 9 inwoners van de gemeente Cuijk

Negen inwoners van de gemeente Cuijk kregen op woensdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding bij de jaarlijkse lintjesregen. Burgemeester Wim Hillenaar heeft – in naam van Zijne Majesteit de Koning – de onderscheidingen in de Schouwburg in Cuijk uit gereikt. Alle negen inwoners werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hieronder volgen de namen, leeftijden en de redenen voor decoratie.
* De heer J.W. (Jan) Donkers (Cuijk, 71 jaar)
* Mevrouw T.M.A. (Thea) Hermans-van der Zwaan (Sint Agatha, 71 jaar)
* Mevrouw A.C.M. (Jeanne) Buscop-Grijsbach (Cuijk, 64 jaar)
* Mevrouw M.S. (Ria) van Kempen-Jeursen (Katwijk, 68 jaar)
* Mevrouw A.H.A. (Ans) van den Bergh-van Nieuwburg (Beers, 72 jaar)
* De heer W.L. (Wim) Hofmans (Cuijk, 82 jaar)
* Mevrouw E.A.A.M. (Ellen) de Clerck-de Wildt (Cuijk, 60 jaar)
* Mevrouw W.E.J.M. (Wilma) van Daal-Jans (Beers, 66 jaar)
* De heer J.A.J. (Joep) Arts, (Haps, 73 jaar)

De heer J.W. (Jan) Donkers (Cuijk, 71 jaar)
De heer Donkers is vanaf 1976 lid van het CDA. Van 2002 tot 2006 was hij raadslid CDA. In 2006 werd hij 4 jaar wethouder van de gemeente Cuijk. Tijdens de periode 2010 tot 2014 en de laatste verkiezingen is hij adviseur geweest en ondersteuner tijdens de campagne. Vanaf 2011 is de heer Donkers voorzitter van het seniorenorkest Land van Cuijk. Van 1988 tot 1996 is hij voorzitter geweest van karnavalgezelschap de Nölers. Eveneens is hij actief voor de protestantse kerk. Hij is in 1985 lid geworden van de kerkenraad van de protestantse kerk. Van 1986 tot 1991 is hij voorzitter geweest van het College van Kerkvoogden. Daarnaast heeft hij in 1979 tot 1980 zeer veel gedaan voor de restauratie van het dak van de kerk en het orgel. De heer Donkers heeft een cruciale rol gespeeld bij het evenement De Samenloop voor Hoop in 2015. Hij bracht vele verschillende clubs en verenigingen bij elkaar en zorgde ervoor dat de organisatie tegen “nul kosten” zou draaien.

Mevrouw T.M.A. (Thea) Hermans-van der Zwaan (Sint Agatha, 71 jaar)
Mevrouw Hermans is al ruim 36 jaar actief in haar woonplaats Sint Agatha. In 1980 werd als voorloper van de dorpsraad een werkgroep opgericht. Vanaf 1984 was zij secretaris van deze werkgroep. In 1991 werd deze werkgroep omgevormd tot dorpsraad met mevrouw Hermans als voorzitter tot 1996. Van 1984 tot 2013 is zij secretaris geweest van het parochiebestuur in Sint Agatha. Momenteel maakt ze nog steeds deel uit van de contactgroep "rondom de Toren". Vanaf 1992 is zij lid van het bestuur van de CDA-afdeling Cuijk. In 2000 trad zij toe tot het CDA regiobestuur Oost-Brabant en tot 2011 werkte zij mee aan voorstellen voor het provinciale bestuur. Van 1986 tot 2002 was zij voorzitter van woningbouwcorporatie Cevelum. In 2002 werd zij voorzitter van de Raad van Commissarissen en in de periode 2002 tot 2008 kwam onder haar leiding de huidige woningcorporatie Mooiland tot stand. In 2010 nam zij hiervan afscheid en voor haar jarenlange verdiensten heeft zij toen de Bronzen Leeuw van de gemeente Cuijk ontvangen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.