05 oktober 2017

Ontwikkeling boerderij De Bungelaar

Ons college is al een aantal jaren op zoek naar een passende ontwikkeling op deze prachtige locatie aan de Kraaijenbergse Plassen in Beers. Het is best lastig om een initiatief te vinden dat rekening houdt met de verschillende belangen en tegelijkertijd past binnen de kaders die de gemeenteraad in het verleden heeft vastgesteld.

Nu ligt er een plan van een ondernemer dat in onze ogen prima past binnen de gestelde kaders. Dit is daarmee een mooie kans om de toeristische en recreatieve ontwikkeling aan de Kraaijenbergse Plassen een impuls te geven, passend bij het karakter van het overgangsgebied waarin deze locatie ligt. Bovendien wordt er een aantal verenigingen, zoals onder andere een duik- en een roeivereniging, onderdak geboden. Juist deze combinatie maakt dit een aanwinst voor onze gemeente en kan het ook de leefbaarheid in Beers ten goede komen. Bij de vorming van het bestemmingsplan zullen we er op letten dat er zodanige afspraken worden gemaakt dat de leefbaarheid in Beers geborgd wordt.

Helaas is vorige week een motie door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Deze motie vraagt om de maatschappelijke functies uit het plan te halen. Voor de verenigingen is dit buitengewoon vervelend omdat er vertraging optreedt. Bovendien weten ze weer niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast krijgt het vertrouwen in de politiek een deuk, omdat de motie haaks staat op het eerder door de gemeenteraad vastgestelde kader.

We hopen dat de motie niet uitvoerbaar zal blijken te zijn en dat er snel met het maken van het bestemmingsplan begonnen kan worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.