20 november 2017

Terugblik algemene beschouwingen

Deze raadsperiode loopt in rap tempo ten einde, we zijn al aan het warmdraaien voor de aankomende verkiezingen.

De kadernota van eerder dit jaar was nog niet sluitend en het college is er in geslaagd om van daaruit wel een sluitende begroting voor te leggen. Dat wil zeggen een begroting die de komende 4 jaren elk jaar met een positief saldo sluit. Deze begroting, de laatste van deze bestuursperiode, stemt daarom tot tevredenheid.

Door wijzigingen in externe regelgeving gaat er een verschuiving plaatsvinden van inkomsten uit rioolheffing naar inkomsten uit onroerend goed belasting. Omdat dit voor sommige groepen meer gevolgen heeft dan voor andere groepen, gaan we kijken hoe we hier weer meer evenwicht in kunnen krijgen.

Binnen de jeugdzorg zien we ontwikkelingen die ons zorgen baart. De vraag naar zorg stijgt, de kosten stijgen en de doorstroming stokt door wachtlijsten bij GGZ. Dit vergt aandacht de komende tijd.

Voor wat betreft Laco komt het college binnenkort met informatie naar ons toe over hoe dit sportcentrum in de nabije toekomst geëxploiteerd wordt. Wij zien uit naar de resultaten.

Er liggen flinke ruimtelijke uitdagingen voor ons. Het herinrichten van het Nutricia- en Merlet terrein aan de Grotestraat en het Homburgterrein, om er maar eens een paar te noemen, zullen veel inspanningen vergen om tot aantrekkelijke resultaten te komen.

We hebben opnieuw geprobeerd om het fietspad tussen Cuijk en Beers (langs de provinciale weg) van verlichting te voorzien. Ondanks steun van D66 en PLC is het niet gelukt een meerderheid hiervoor te vinden. Voor ons ronduit teleurstellend.

Binnenkort gaan we zien welke volgende stappen we kunnen zetten richting een volledige bestuurlijke samensmelting van het Land van Cuijk. Want de stappen die we hierin kunnen zetten, bepalen in belangrijke mate onze daadkracht voor de komende jaren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.