30 juni 2017

Leo Cuijpers lijsttrekker CDA Deurne

Leo Cuijpers, fractievoorzitter van het CDA Deurne, is gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart volgend jaar.   

Op zaterdag 1 juli a.s. hield CDA Deurne haar algemene ledenvergadering. In deze ledenvergadering droeg het bestuur huidige fractievoorzitter Leo Cuijpers voor als kandidaat lijsttrekker. Hij werd met applaus en unaniem gekozen tot lijsttrekker. Het is bestuur is blij dat Leo Cuijpers opnieuw deze rol op zich wil nemen en heeft er alle vertrouwen in. 

Het bestuur ziet dat de maatschappij enorm aan het veranderen is en is overtuigd dat ook de politiek moet veranderen. De afstand tussen burger en bestuur zien we alleen maar verder uit elkaar groeien terwijl in de volks vertegenwoordigende rol de burger juist veel meer centraal zou moeten staan. “Na de verkiezingen van 2014 heeft fractievoorzitter Leo Cuijpers richting en inhoud gegeven aan deze nieuwe rol. Hij is daarom ook de juiste persoon om dit in de volgende periode 2018-2022 verder uit te bouwen,” aldus voorzitter Mario Berkers. “Juist nu het CDA Deurne de afgelopen drie jaar een oppositierol heeft gehad, heeft ons geleerd dat bestuurlijke veranderingen noodzakelijk zijn om burger en politiek weer dichter bij elkaar te brengen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Leo Cuijpers met zijn ervaring samen met sterke kandidaten op de lijst invulling kan geven aan een echte duale bestuursstijl. Onze burgers, verenigingen, ondernemers, mantelzorgers en vrijwilligers moeten weer centraal staan en gehoord worden.”

Leo Cuijpers is in het dagelijks leven commercieel directeur van een ICT opleidingsinstituut. Hij is 50 jaar, getrouwd en vader van vier kinderen. Daarnaast is hij actief in het verenigingsleven onder andere als voorzitter van de Stichting Heilight Parade, voorzitter van turn en gymnastiekvereniging KDO Deurne en bondsraadslid van de KNGU.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.