06 januari 2018

Algemene Ledenvergadering 10 januari 2018

Op 10 januari 2018 houdt het CDA Deurne haar Algemene Ledenvergadering. Het bestuur nodigt u hiervoor graag uit. De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in Multifunctionele Accommodatie (MFA) 't Huis in Vlierden aan de Pastoriestraat 20B. Aanvang 20:00 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen notulen ALV van 11-12-2017

4. Goedkeuring over advies kandidatenlijst afdeling Deurne, gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018. Het betreft de goedkeuring voor de plaatsen 16 t/m 35. De plaatsen 2 t/m 15 zijn reeds goedgekeurd in de ALV van 11 december 2017. Klik hier voor de advieslijst kandidaten GR 2018 CDA Deurne.

5. Goedkeuring verkiezingsprogramma 2018-2022. Klik hier voor het concept verkiezingsprogramma.

6. Voortgang campagne

7. Rondvraag

8. Sluiting

Wij hopen op uw aanwezigheid. Na afloop van de vergadering drinken we samen een "Nieuwsjaarsborrel". Alle gelegenheid om deze avond informeel af te sluiten.

Met vriendelijke groeten

Hendry Hoogers

Secretaris CDA Deurne

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.