31 oktober 2019

CDA Deurne laat boeren niet in de steek

In aanloop naar, en tijdens de vergadering op vrijdag 25 oktober jl. heeft de CDA fractie Brabant onder zware druk van de coalitie beslissingen genomen waar we als CDA Deurne niet achter staan.

Afgelopen vrijdag was helaas een slecht optreden van de Brabantse coalitiepartijen, inclusief het CDA. Dit hebben onze hardwerkende Brabantse boeren, welke elke dag voor een belangrijke deel van ons voedsel zorgen absoluut niet verdiend. De Brabantse CDA afdeling heeft ervaren dat bij de provinciale coalitiepartijen VVD, Groen-links, D66 en PVDA geen ruimte meer is voor feiten en waarheden, waarmee de schijn ontstaat dat boeren weg moeten uit Brabant. We moeten er nu alles aan doen om samen met de lokale collega politieke partijen afstand te nemen van de manier van handelen door de Provinciale coalitie en dit de komende tijd om te buigen naar fatsoenlijk en eerlijk beleid richting de agrarische sector.   

Met het persbericht van 18 oktober waarin CDA Brabant het vijf punten tellende ‘eisenpakket’ naar buiten bracht, werd een groot deel van onze vaste achterban (boer-en-burger) beloond na de keurige dagenlange acties, oproepen en discussies. Dit ‘eisenpakket’ gaf iedereen weer moed en hoop. Maar dan moeten we hier wel naar handelen. Als echter elke deur dicht blijft voor feiten en waarheden, wanneer de koers van de coalitie niet wijzigt in het belang van de Brabantse boeren, vinden wij als CDA Deurne dat het CDA uit de provinciale coalitie moet stappen.

Wat er vrijdag 25 oktober is gebeurd kunnen we niet meer terugdraaien. We hebben wel de keuze om de strijdbijl gezamenlijk op te pakken. Daarom zullen we vanuit Deurne, er opnieuw alles aan doen, om als lokale CDA fracties het CDA Brabant op te roepen als EEN blok te blijven optrekken. Doel hierbij is dat duidelijk moet zijn dat het vijfpunten tellende ‘Eisenpakket’ van 18 oktober de inzet is voor de discussies in December.

Wij nemen als CDA Deurne nadrukkelijk afstand van het teleurstellende optreden en  de handelswijze van de Brabantse coalitie op vrijdag 25 oktober, en gaan er alles aan doen om dit om te buigen in belang van onze achterban.

Een van de acties is het indienen van een resolutie tijdens het CDA partij congres op 9 november as, waarmee we de landelijke CDA fractie oproepen om te komen met eerlijke en realistische voorstellen.

We gaan er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen, en zijn strijdlustiger dan ooit!

Fractie en Bestuur CDA Deurne 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.