27 februari 2014

Debat Liessel met lokale kandidaten

Woensdagavond 26 februari 2014 vond het politiek debat plaats in Liessel, georganiseerd door de dorpsraad. Peter v.d. Tol was de gespreksleider deze avond in een goed gevulde Kastanje.

 

Namens het CDA deed Theo Aarts het woord als een van de drie Liesselse kandidaten op de lijst. De organisatie had de partijen gevraagd een van de kandidaten uit Liessel het woord te laten doen. De partijen BTD, VVD Deurne en CDA Deurne gaven gehoor aan deze oproep. Helaas kon onze hoogste kandidaat Wil Wijers op verkiesbare plaats nr 4 op de lijst van het CDA Deurne vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig zijn. De gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste en daarvoor moet de hersteltijd genomen worden. Theo Aarts, afgelopen 8 jaar raadslid en medeschrijver van het programma 2014-2018 verving daarom Wil in dit debat voor Liessel. Theo gaf aan trots te zijn het stokje voor Liessel door te kunnen geven aan zo’n betrokken persoon in de Liesselse samenleving.

 

Vervolgens blikte Theo terug op de afgelopen 4 jaar:

 

Ondanks dat er de afgelopen vier jaar een forse bezuinigingstaak nodig was hebben we gelukkig ook nog veel kunnen uitvoeren. Belangrijk voor Liessel hierin is het IDOP waarin we gezamenlijk de belangrijkste doelen hebben beschreven en uitgevoerd die nodig zijn voor de leefbaarheid van Liessel.

- Realisatie woonservicezone Liessel in belang van ouderen zodat ze in de toekomst in Liessel kunnen blijven

- Ons Plekske, waar vele vrijwilligers zich inzetten om mantelzorgers even te ontlasten.

- Dierenweide Liessel zou verdwijnen maar door te koersen op eigen kracht bleef dit behouden voor Liessel.

- Sporthal de Smeltkroes geweldig opgepakt door stichting Belsa in het belang van verenigingen en sportclubs.

- Er zijn flinke investeringen gedaan in wegen buitengebied

- Hoofdstraat en kerkplein zijn opnieuw ingericht

- Uitbreidingsmogelijkheden Willige Laagt zijn gerealiseerd

- Buitensport accommodatie voor 45% meegefinancieerd zodat deze aan de maat kon worden gebracht

- Geen vestiging van Mega varkensbedrijf op de Snoertsebaan.

 

Waar staat het CDA Deurne de komende vier jaar voor in Liessel:

 

De samenleving heeft de hoogste prioriteit de komende vier jaar omdat er steeds meer gevraagd wordt van burgers, ondernemers en verenigingen bij een terugtrekkende overheid. Daarom is het belangrijk dat wat we opgebouwd hebben in Liessel voor de toekomst behouden blijft en waar mogelijk uitbreid kan worden. Om dit op niveau te houden streven we daarom naar de volgende zaken voor Liessel

 

- CPO project om jongeren in Liessel te houden of terug te krijgen.

- Vrijwilligers en mantelzorgers maximaal ondersteunen, met vereenvoudigde regelgeving

- Huidige subsidie niveau heeft absoluut minimum bereikt en mag niet verder op bezuinigd worden.

- Aanpak van jeugdwerkeloosheid

- Beter faciliteren kleine detailhandel. MKB is motor van de samenleving. Meedenken in kansen.

- Toeristische potentie van de Peel beter uitnutten

- Snelheidscontroles binnen bebouwde kom gericht inzetten om veiligheid verder te verbeteren

- Werk maken van buurtzorg

- Toekomst voor de agrarische sector (20% werkgelegenheid) met balans tussen boer, burger en toerist. Betekent een VAB beleid met meer mogelijkheden om onder andere toekomst ontwikkelingen in reststoffen conversie en energie mogelijk te maken en verrommeling van buitengebied door toenemend aantal lege stallen te voorkomen.

Intensieve veehouderij waar het aantal dieren in de afgelopen 10 jaar licht is gedaald verduurzamen door betere milieu vriendelijke stallen. Daarnaast staat het CDA Deurne voor gezonde agrarische gezinsbedrijven en is het geen voorstander van gigantische megastallen.

 

Het CDA mag Liessel een groot compliment geven voor de afgelopen jaren en ziet met vertrouwen de toekomst van dit op eigen kracht draaiende dorp tegemoet, graag willen wij die initiatieven faciliteren in de komende jaren. Samen bereiken we meer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.