23 februari 2015

Er valt iets te kiezen op 18 maart!

Op 18 maart a.s. vinden de verkiezingen plaats voor de provinciale staten. De gekozen leden in de provincie kiezen vervolgens in mei een nieuwe eerste kamer. Dit kan weer gevolgen hebben voor het functioneren van de tweede kamer. Dus er valt op 18 maart echt iets te kiezen! Tegelijkertijd worden de waterschapsverkiezingen gehouden. Iwan Gijsbers is hiervoor kandidaat en staat op plaats 7.

Kandidaat voor de Peelregio

Het is belangrijk om een goede kandidaat in Den Bosch te hebben die de belangen voor de Peelregio behartigd. Na overleg in de regio heeft Martie Jeuken uit Someren zich kandidaat gesteld om deze rol te vervullen. Het CDA Brabant heeft op vrijdag 19 september 2014 de kandidatenlijst bekend gemaakt voor de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart 2015. Marianne van der Sloot uit Den Bosch is lijsttrekker. De belangstelling onder CDA-leden voor een plaats op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Provinciale Staten was groot. Martie Jeuken, uit Someren maakt deel uit van de top 20 van Brabantse kandidaten en staat op plaats 18.

Verkiesbaar voor de Provinciale Staten van Brabant

In maart 2014 is Martie Jeuken aan zijn tweede raadsperiode voor het CDA in Someren begonnen. De periode na de coalitievorming is niet de meest prettige geweest. Medio 2015 zijn de pijlen gericht op de provinciale politiek. Daar ligt voor Martie persoonlijk een grote uitdaging. De Peelregio is de laatste tijd minimaal vertegenwoordigd in de Staten van Brabant. Dat is een slechte zaak voor een regio met ruim 200.000 inwoners. Met de veranderingen in de zorg komen er veel nieuwe taken vanuit het Rijk naar de gemeenten.  De provincie kan daarbij ondersteuning bieden en een verbindende factor zijn. Het is daarom van belang dat elke regio in de Provinciale Staten vertegenwoordigd wordt door iemand die de lokale situatie door en door kent. Martie wil graag de verbindende schakel naar Den Bosch zijn. Daarom heeft hij zich verkiesbaar gesteld voor het CDA Brabant.

Veranderende zorg en leefbaarheid op het platteland

De veranderingen in de zorg hebben voor veel mensen de nodige consequenties. Op dit moment zijn de gevolgen nog niet zichtbaar. Duidelijk is wel dat er een dringend beroep wordt gedaan op de zelfredzaamheid van onze inwoners. Leefbaarheid op het platteland is daarom één van de speerpunten waar Martie zich in de Staten van Brabant hard voor wil maken. De IDOP’s zijn een succes gebleken. Dat blijkt onder meer uit wat er in de kleine kernen van onze gemeenten is bereikt door de inzet van de inwoners bij de inrichting van de eigen woon- en leefomgeving. De lijn die daarmee is ingezet dient in de Provincie doorgetrokken te worden. Verder is gedwongen schaalvergroting van gemeenten wat Martie betreft uit den boze, dient er in elke dorpskern een pinautomaat behouden te blijven en is een gedifferentieerd woningaanbod noodzakelijk voor een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Martie’s motto is: “zonder vitaal platteland geen sterke steden”.

Een gezonde Brabantse economie en werkgelegenheid

Een gezonde Brabantse economie vraagt om een krachtige toeristische, recreatieve sector en een goede infrastructuur. Als groene regio in de stedendriehoek Eindhoven, Helmond en Weert dienen we de Peelregio als toeristisch/recreatieve bestemming stevig op de kaart te zetten. Dit vraagt om goede toegankelijkheid van het gebied en voldoende ruimte voor ondernemers om zich te ontwikkelen. Overbodige regels schrappen we en procedures van aanbesteding en vergunningverlening worden versneld en goed gecommuniceerd. Het Brabantse midden- en kleinbedrijf krijgt daarbij zoveel mogelijk ondersteuning.

Landbouw

We zijn trots op onze agrarische sector, die veel welvaart heeft gebracht in onze Provincie. Een sector die belangrijk is voor de export en op wereldniveau in de top acteert. De landbouw leidt echter tot vraagstukken over volksgezondheid. Er is een nieuw tijdperk aangebroken waarin verduurzaming, intensivering en ruimte voor ondernemerschap hand in hand moeten gaan.

De landbouw dient bij te dragen aan een betere gezondheid en een schoner milieu. Daarvoor is het wel noodzakelijk, dat ook de regelgeving afgestemd moet worden op alle niveaus (provincies, landelijk en Europees). Het kan niet zo zijn dat de regels in Nederland strenger zijn dan in andere Europese landen. Eerlijk voedsel moet een eerlijke prijs hebben, zodat onze landbouw financieel gezond en concurrerend kan blijven.

Verenigingen en vrijwilligers maken de Peelregio sterk!

De overheid heeft in de afgelopen jaren veel te veel taken naar zich toe getrokken en de zorg is onbetaalbaar geworden. Burgerparticipatie is het toverwoord. In onze regio zijn al veel inwoners actief in muziekkorpsen, zang- en sportverenigingen. Vrijwilligersorganisaties die de samenhang en de samenwerking bevorderen. Het verenigingsleven maakt de Peelregio sterk en dient daardoor gestimuleerd en gefaciliteerd te worden. De samenleving kan bepaalde zaken veel beter oppakken en uitvoeren. Dan dient de overheid het wel los te laten en een groot aantal regels te schrappen.

Het terugdringen van individuele voorzieningen brengt ook met zich mee dat er een groter beroep wordt gedaan op de mantelzorgers. Deze mensen zijn onmisbaar en verdienen hiervoor voldoende ondersteuning te krijgen (bijvoorbeeld in de vorm van respijtzorg).

Stem lijst 2, nummer 18….. Martie Jeuken

De Peelregio met ruim 200.000 inwoners verdient minimaal één vertegenwoordiger in de Provinciale Staten. Iemand die midden in de samenleving staat, de lokale situatie kent en gemakkelijk te benaderen is. Martie wil graag uw vertegenwoordiger zijn in Den Bosch.


Omdat Martie op een onverkiesbare plaats staat is het noodzakelijk, dat hij voldoende voorkeursstemmen krijgt om een plekje in de Staten van Brabant te bemachtigen. Iedere stem telt!

Wilt u dat Martie uw spreekbuis gaat worden in Den Bosch, een jongen uit de Peel? Stem dan op 18 maart 2015 CDA Lijst 2, nummer 18 - Martie Jeuken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.