18 december 2017

Het bestemmingsplan buitengebied Deurne, kans of stand-still?

Inmiddels is voor eenieder duidelijk dat het buitengebied ingrijpend aan het veranderen is en de komende jaren nog harder zal veranderen. Dat heeft gevolgen voor de aanwezige agrarische bedrijven, stoppende agrarische bedrijven en burgers die in het buitengebied willen wonen dan wel andere activiteiten mogelijk willen maken. We staan dus voor een gigantische opgave. We moeten namelijk nu (en dus niet over enkele jaren) nadenken over de ontwikkeling van het buitengebied en de omvang van vrijkomende agrarische locaties. Daarnaast zijn er op veel locaties situaties ontstaan waarin mensen woonachtig zijn in een voormalige bedrijfswoning maar het perceel gebruiken als burger en daarbij het huis niet kunnen verkopen. Een situatie die niet wenselijk is maar waar we wel mee te maken hebben. Ook daarvoor zal een oplossing gevonden moeten worden. Moeten we wachten met het zoeken? Nee, het is nu tijd om actief aan de slag te gaan met het buitengebied.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van Deurne voorgesteld om het bestemmingsplan vast te stellen. De raad hoeft het plan echter niet vaststellen. Het is een bevoegdheid en geen verplichting. Wat zou de raad in het kader van dit bestemmingsplan moeten beoordelen? In de beoordeling zouden de volgende twee vragen een rol moeten spelen:
Wat is het doel van dit bestemmingsplan?
Hebben wij met dit bestemmingsplan een bestemmingsplan dat klaar is voor minimaal de komende 10 jaar?

Het doel zou moeten zijn dat we beschikken over een vitaal buitengebied. Voldoet de opzet en de achtergrond van dit plan aan deze gedachte? Nee, helaas niet. Het nieuwe bestemmingsplan doet niets meer en niets minder dan de bestaande situaties opnieuw te bestemmen met dezelfde bestemming en geen nieuwe ontwikkelingen direct toe te staan. Maar wat we bereiken we hiermee? Weer een gigantische gang naar de Raad van State en jarenlang procederen? Daar lijkt het stevig op. Maar wil de raad dat ook? Dat lijkt mij niet. De raad dient een bestemmingsplan vast te stellen waarmee het buitengebied van de gemeente Deurne ingevuld kan worden voor de komende 10 jaar. Dat betekent dat je als gemeente flexibel moet zijn en ruimte moet bieden voor nieuwe ontwikkelingen.

We hebben in Deurne het Primag dat voor voldoende discussie blijft zorgen. Het Primag wordt door de gemeente Deurne gepresenteerd als hét ontwikkelingsgebied voor de agrarische sector. Dat is op zich geen verkeerde gedacht maar stelt de aanduiding Primag iets voor? Om een agrarische bestemming om te zetten naar bijvoorbeeld een woonbestemming dient beoordeeld te worden of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Onderdeel van die beoordeling is dat gekeken wordt of voldaan wordt aan de geurnorm in de gemeente. In Deurne heeft de raad een geurverordening vastgesteld waarin normen voor het buitengebied zijn opgenomen. De geurverordening heeft de contouren van het (oude) Primag. Het bestemmingsplan is zo opgesteld dat op gronden met de aanduiding Primag weinig omschakelmogelijkheden zijn. Een ondernemer die zijn bedrijf staakt kan in beginsel de bestemming niet omzetten naar een woonbestemming. Daarmee presenteert de gemeente het Primag als het instrument om agrarische bedrijven ruimte te geven. Maar is dat wel zo? Naar onze inzichten ondersteund door diverse planjuristen en adviseurs is dat een gedachte die niet juist is. De vraag of je wel of niet kunt omschakelen naar een woonbestemming wordt juridisch niet bepaald door een aanduiding Primag maar door o.a. de geurverordening. Voldoe je aan de normen uit de verordening dan is omschakeling in beginsel mogelijk. In de laatste versie van het bestemmingsplan buitengebied heeft het college aangegeven dat het Primag verkleind wordt. Daarmee zouden locaties alsnog om kunnen schakelen naar een woonbestemming. Wederom is die gedachte onjuist. Volgens het bestemmingsplan zou dat betekenen dat omschakelen van agrarisch naar een andere bestemming mogelijk is. Vervolgens komt de ondernemer bij de beoordeling van geur alsnog van een koude kermis thuis. De geurverordening gaat namelijk nog uit van het grote Primag en dus heb je te maken met de geurnomen. Het gevolg is dat geen goed woon- en leefklimaat gegarandeerd wordt en je alsnog niet kunt omschakelen. De ondernemer die dus voorheen in het Primag zat en nu niet meer, schiet er niets mee op.

Samenvattend moet we vaststellen dat de gemeente inmiddels weer jaren bezig is geweest met een nieuw plan zonder dat we kunnen zeggen: we hebben een bestemmingsplan waarmee we een vitaal platteland mogelijk maken. De komende dagen gaan we als CDA fractie, bezien hoe we de belangen van boeren en burgers bij elkaar kunnen brengen.

Benny Munsters CDA DEURNE

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.