07 juli 2018

In memoriam: Nellie Jacobs-Aarts

Nellie Jacobs-Aarts 1942 – 2018

Na een kort ziekbed is Nellie Jacobs-Aarts overleden. Nellie, als boerendochter uit de Walsberg, is voor Deurne van grote betekenis geweest. Als jonge onderwijzeres op de Mavo had ze al de gave mensen te overtuigen en dat heeft ze haar hele leven gedaan. Ze is in 1966 als 23 jarige op de Agrarische lijst gekomen, toen was er nog geen landelijk CDA. Tot 1988 is ze raadslid en  wethouder in Deurne geweest.

Samen met wijlen Annie v.d. Broek en wijlen Piet van de Meerakker heeft ze het CDA body gegeven. Ook door lid van de Provinciale Staten te worden, waar ze later gedeputeerde werd met o.a. landbouw in haar portefeuille. De staat van dienst is te groot om dat allemaal te noemen. Toen ze burgemeester van Mierlo werd kwam er weer een andere periode in haar leven, meer regionaal zoals SRE Eindhoven en Peelvenen. Na de fusie Mierlo/Geldrop is ze op vier plaatsen waarnemend burgemeester geweest.

Nellie was een vrouw met daadkracht, ze was recht door zee, eigenzinnig en liet zich niet in de hoek drijven. Eén van de speerpunten van haar in Deurne was de aankoop van alle gronden in de Heiakker en boerderijen in de Kulert en de Veldstraat. Daarna werden de gronden in rap tempo volgebouwd met woningen, mooie patronen en goede inbedding rond de Peelrandbreuk.

Wij als CDA leven mee met Andre, kinderen en kleinkinderen. Met Nellie nemen wij afscheid van een hardwerkende vrouw die haar mannetje stond.

Moge zij ruste in vrede. 

Namens CDA bestuur en fractie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.