20 november 2013

Politiek debat Walsberg

Op dinsdag 19 november vond, onder grote belangstelling, op uitnodiging van de Walsbergse Dorpsraad een debatavond plaats. Leo Cuijpers, Lijsttrekker van CDA Deurne, ging in debat met de lijsttrekkers van de overige partijen over de volgende onderwerpen: Milhezerweg, Jeugd, Ondernemen.

MILHEZERWEG
De dorpsraad geeft aan dat ze voldoende zijn betrokken bij de huidige herinrichting van de Milhezerweg. Feit blijft dat er veel vrachtverkeer zal blijven. CDA Deurne is van mening dat de input van de inwoners het belangrijkste is. Daarnaast is het belangrijk om op korte termijn haalbare doelstellingen te realiseren waarbij geluisterd wordt naar de wens van de inwoners. De Noordelijke omlegging is wellicht een optie voor de lange termijn. Vraag blijft of dit financieel haalbaar is. Tot die tijd zal gekeken moeten worden naar andere oplossingen, in samenspraak met de inwoners.

JEUGD
Er is steeds minder jeugd in de Walsberg. Op dit moment 190 leerlingen op de basisschool. Hoe ziet de politiek de toekomst voor de jeugd in de Walsberg?
Leo Cuijpers geeft weer hoe CDA Deurne hierover denkt:
CPO- projecten zijn de enige oplossing! Cda Deurne is voor cpo projecten. In eerste instantie de jeugd hierin meenemen, maar als een project doorgang kan vinden als er ook enkele ouderen meedoen, dan moet dit mogelijk zijn. Grondprijzen verlagen is geen optie. Wel is het mogelijk om de leges van bijvoorbeeld verordeningen aan te passen of andere aanvangskosten aan de voorkant van het project weg te nemen. Initiatief moet wel vooral van de jongeren komen, gemeente hoeft dit niet op te lossen, wel faciliteren. Waar een wil is is een weg. Er moet voor gewaakt worden dat hetzelfde gaat gebeuren als bv in Ommel. Het CDA Deurne gelooft in de kracht van de samenleving in de Walsberg. Een voetbalveld, een ijsbaan 't Wak, diverse activiteiten om trots op te zijn. Samen de schouders eronder zetten en  het CDA Deurne zal deze initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen.

ONDERNEMEN
Ondernemen in agrarische sector. Cda is enige fractie die pleit voor meer alternatieven. Op dit moment is de CDA Fractie de enige die tot milieucategorie 3.2 wil gaan. De "van Doorne's" die in de garage aan de toekomstige DAF werkten moeten weer kansen krijgen. In rangorde qua ondernemersklimaat zijn we in de laatste enquete weliswaar gezakt. Echter dit is in verhouding tot andere gemeenten en zegt helaas niet of we nu daadwerkelijk in vergelijking met de vorige meeting zijn gezakt. Deurne heeft qua ligging veel kansen met greenport en brainport. Daar zullen we het netwerk meer moeten gebruiken om nieuwe kansen naar Deurne te halen.

De avond werd afgesloten met debatten tussen twee lijsttrekkers waarbij elke lijsttrekker een andere lijsttrekker mocht uitdagen. Van de 6 debatten stond lijsttrekker Leo Cuijpers er 4 aan de tafel.

In het debat met Nicole Lemlijn van Doe! gaf Leo Cuijpers duidelijk aan hoe belangrijk gemeenschapshuizen voor een wijk/dorp zijn als het om leefbaarheid gaat. Wel zal daarbij naar nieuwe kansen bv in de zorg gekeken moeten worden. Als de school en het Gerardushuis verdwijnen dan is dat een drama voor de Walsberg. Het CDA Deurne wil hiervoor strijden om dit te behouden in het belang van de sociale cohesie in de Walsberg.

In het debat met Wilbert van Deursen van Progressief Akkoord ging het met name om de visie op de agrarische sector. Lijsttrekker Leo Cuijpers was klip en klaar op dit onderwerp. Het CDA Deurne staat voor gezonde agrarische familiebedrijven. Geen plaats voor super megastallen maar wel plaats voor een agrarische sector die maatregelen neemt die nodig zijn voor de volksgezondheid. Geen plaats voor hypocriete zaken zoals het de nek omdraaien van een gezonden bedrijfstak als de nertsenindustrie en vervolgens in buitenland je bontjas kopen. Er is plaats voor koeien, varkens en kippen in ons buitengebied voor een sector die een belangrijke bijdrage levert aan de economie en onze werkgelegenheid.

In het debat met Willeke van Rooij van de VVD Deurne ging het met name om het ondernemersklimaat. Daar waar de VVD pleit voor rode lopers en grondverkoop tegen een vriendenprijsje was ook hier lijsttrekker Leo Cuijpers zeer duidelijk. Geen verlaging van de grondprijs. Dan wordt iedereen in de portemonee gepakt en de onduidelijkheid in de woningmarkt weer aangewakkerd. Wel kiezen voor bijvoorbeeld afschaffen van de bouwleges om initiatieven die er zijn een echte kans te geven en het bedrijfsleven hiermee aan te moedigen.

In het debat met Helm Verhees van Deurne Nu ging het over de woningbouw voor de jeugd. CDA Deurne heeft in haar verkiezingsprogramma (trouwens de enige partij in Deurne die op dit moment een verkiezingsprogramma heeft) duidelijke prioriteit gegeven aan CPO trajecten. En die mogen voor het CDA Deurne strijdend zijn met het totale woningbouw programma omdat hier duidelijk de doelgroep starters wordt bediend in het belang van de Walsbergse samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.