29 maart 2020

Raadsvraag n.a.v. Corona virus

Sinds 27 februari is Nederland en dus ook Deurne midden in een crisis terecht gekomen door het Corona (Covid-19) virus. In enkele weken is de onzekerheid over de toekomst enorm toegenomen. Bedrijven en zzp'ers die direct in de problemen zijn gekomen maar ook evenementen die afgelast moeten worden en sportclubs en het hele maatschappelijke leven ligt min of meer stil.  

Het rijk heeft inmiddels een pakket aan maatregelen getroffen om de inkomens de komende periode overeind te houden en faillissementen bij bedrijven te voorkomen. Brabant wordt in verhouding tot andere provincies, naar het nu lijkt, harder getroffen. Ook in onze gemeente zullen de gevolgen breed merkbaar zijn en de komende periode merkbaar worden.

We hebben veel verenigingen en stichtingen, die hun inkomsten verkrijgen uit evenementen die nu niet door kunnen gaan, uit de exploitatie van een kantine die nu gesloten is, uit lidmaatschappen die opgezegd worden of gesponsord worden door ondernemers waarvan nu ook het inkomen onder druk staat. Daartegenover staat dat kosten gewoon door lopen. Hierdoor kan hun voortbestaan zomaar in het gedrang komen. De gemeenschapshuizen vervullen normaliter een belangrijke verbindende schakel in een dorp en wijk. Juist in deze crisis missen we deze maatschappelijke middelpunten.

We snappen dat de maatregelen zich in eerste instantie richten op bedrijven en het inkomen van burgers maar we mogen onze maatschappelijke organisaties, organisatoren van evenementen van maatschappelijke betekenis en de gemeenschapshuizen niet de dupe laten worden van de crisis. 

Daarom hebben we de volgende vraag:

Zijn er al plannen in ontwikkeling of wordt er nagedacht om juist deze maatschappelijke instanties ook te helpen en te ondersteunen? En zo nee is B&W bereid dit signaal op te pakken en uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn aan maatregelen om onze maatschappelijke infrastructuur aan clubs, verenigingen en stichtingen overeind te houden en te helpen tijdens en na deze crisis om het normale leven voor eenieder weer mee invulling te geven? We vernemen graag hoe B&W dit wil oppakken?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.