07 mei 2014

Reactie op coalitievorming / coalitieakkoord

Op de raadsvergadering van 6 mei 2014 bracht fractievoorzitter Leo Cuijpers de volgende reactie te berde in reactie op het verloop van de coalitievorming en het coalitieakkoord.

 

Voorzitter

 

Het CDA Deurne vindt dat na een structurele start het proces een zeer vreemde wending heeft gekregen. Dat in eerste instantie gekeken wordt naar de uitslag van de verkiezingen om te bepalen welke partijen het eerst met elkaar in gesprek gaan vinden wij de normaalste gang van zaken. Maar dat dan vervolgens na een wel heel korte periode de poppetjes bekend gemaakt worden die plaats gaan nemen op de wethouders stoel en het vervolgens vier weken duurt tot enkele dagen voor de raadsvergadering om tot een coalitieakkoord te komen vinden wij een zeer vreemde gang van zaken. Wij vinden dat eerst naar een inhoudelijk akkoord gewerkt had moeten worden en verdeling van portefeuilles en dat daarna de partijen de beste man of vrouw naar voren zouden schuiven die daarop geselecteerd zouden worden. Hierbij zou dan het Hey Group competentie profiel gebruikt kunnen worden. Maar daar hebben we allemaal niets van vernomen.  Aan het einde van het coalitieakkoord lezen we zelfs dat het misschien nog wel anders moet qua verdeling als het niet aan blijkt te sluiten bij de ambtelijke organisatie. Kortom de adviezen voor de portefeuilleverdeling van het op 20 maart beschikbare gestelde overdrachtsdocument zijn volledig genegeerd.

 

Kansen pakken heet het coalitieakkoord dan. Bedoeld de coalitie hiermee, dat de poppetjes eerst een plaats moesten krijgen? Want in het akkoord vinden we voor het overgrote deel bestaand beleid terug. Dat wordt al op de eerste pagina bevestigd met de opmerking dat er de afgelopen vier jaar grote hervormingen hebben plaats gevonden. De voormalige oppositie komt dus terug op haar mening, dat er de afgelopen vier jaar niets is gebeurd, zoals tijdens de verkiezingen flink geuit werd.

En waar zijn al die verkiezingsbeloften gebleven?

 

De VVD heeft heel Deurne vol gezet met borden dat de lasten omlaag gaan maar we zien daar maar weinig van terug. In Neerkant werd de ene na de andere belofte gedaan maar in het akkoord komt de naam Neerkant niet eens voor. En in Liessel heeft een kandidaat wethouder zelfs een postwinkel beloofd maar ook daar is geen woord meer over terug te vinden.

 

Wij zijn natuurlijk blij met de handreiking die dit coalitieakkoord biedt aan ons als CDA Deurne door de grote ruimte die er wordt gegeven. Wij zullen in onze rol als oppositie enerzijds zeker positief kritisch meedenken over de uitdagingen waar we in Deurne de komende vier jaar mee te maken zullen krijgen. Anderzijds zullen we ook zeker zaken inbrengen uit ons CDA programma in het belang van onze inwoners en onze kiezers.

 

Voorzitter, tot slot, in het stemgedrag bij de benoeming van de wethouders zal de CDA Fractie zich laten leiden door de volgende zaken:

De procedure waar eerst de kandidaten naar voren zijn geschoven en daarna pas aan een akkoord is gewerkt.Het advies van de ad-hoc commissie benoembaarheid wethouders.Het feit dat Peel 6.1 waar de komende jaren heel veel geld mee gemoeid is en vele Deurnenaren betreft, terecht is gekomen bij een wethouder van een partij die hier structureel tegen heeft gestemd.En als laatste er geen enkele aandacht is voor de financiën terwijl uit het overdrachtsdocument van 20 maart duidelijk op te maken is dat er nog een paar serieuze bezuinigingsopdrachten voor onze deur staan.

 

NB: Uit de latere verslaglegging van de ad hoc commissie benoembaarheid wethouders bleek de commissie op twee punten duidelijkheid te willen geven voor 1 kandidaat. Ten eerste over een illegale bouw van de betreffende kandidaat in relatie tot de Bestuurlijke Gedrags Code en ten tweede de invloed van zijn functie bij de Robagroep en de risico's die daarin gelopen zouden kunnen worden in zijn toekomstig rol als wethouder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.