18 maart 2018

Standpunt inzake situatie zwembad

Op 14 maart jl. ontving het CDA Deurne een brief van de twee zwemverenigingen De Deurnese Watervrienden en DZT'62. In die brief werd o.a. gevraagd of we van mening zijn dat de verenigingen zelf het probleem van Laco met een tekort van ruim 90.000 euro moeten oplossen.

Omdat deze signalen ons al eerder bereikten hebben we in de raad een motie ingediend om juist de verenigingen dit probleem niet alleen op te laten lossen. Met uitzondering van PAK/GL steunde verder geen enkele partij deze motie. Met ongeloof namen we hiervan kennis. 

In ons antwoord geven wij aan welke oplossingsrichting mogelijk is. Daarbij moeten we tevens realiseren dat wanneer er gekozen wordt voor de bouw van een nieuw zwembad en dat er meer geld nodig is dan op dit moment begroot de vraag is waar dat geld vandaan gaat komen. Met de fikse investering van 8 miljoen in het gemeentehuis betekent dat de investeringsruimte beperkt zal zijn. Toen het over de gymzaal ging in de Zeilberg kregen we al te horen dat het geld niet de plinten klotst. 

Onze zorgen zijn heel groot en delen wij met de zwemverenigingen. Hieronder tref je de brief en ons antwoord. 

Brief zwemverenigingen

Brief standpunt CDA Deurne

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.