10 november 2019

Steun voor resolutie Boeren verdienen een eerlijke kans

CDA Deurne heeft het initiatief genomen om de resolutie Boeren verdienen een eerlijke kans in te dienen op het landelijke CDA Partijcongres op 9 november 2019. CDA Deurne kreeg bij het indienen ondersteuning van de afdelingen Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Raadsleden Leo Cuijpers en Benny Munsters waren aanwezig op het partijcongres. In de ochtend sessie waarin de resoluties werden behandeld heeft fractievoorzitter Leo Cuijpers nog een toelichting gegeven op de noodzaak van deze resolutie. Immers door afwijkende regels in de provincie Noord-Brabant ontstaat er rechtsongelijkheid voor ondernemers ten opzichte van andere provincies. Tijdens de behandeling onderkende Tweede Kamerlid Jaco Geurts de zorgen die in de resolutie geuit zijn en ziet zich door de resolutie gesteund in de besprekingen op landelijk niveau om de stikstofproblematiek aan te pakken met gelijke regels voor boeren in alle provincies.

RESOLUTIE BOEREN VERDIENEN EEN EERLIJKE KANS

In de middag vond de stemming plaats en de resolutie is aangenomen.

Lees ook het artikel in ED 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.