28 april 2019

Vragen over Museum Techniek met 'n ziel

In de commissie Ruimte en Economie van 16 april is het voorstel besproken om financiële middelen beschikbaar te stellen aan Museum Techniek met 'n Ziel om te groeien als museum en toegang te krijgen tot de Museum Jaarkaart als geregistreerd museum om zodoende meer bezoekers te trekken. Onze fractie ondersteunt deze ambitie zoals ook verwoord tijdens het behandelen van het betreffende voorstel. Echter onze fractie was zeer verrast in het ED van zaterdag 20 april 2019 te lezen inzake een mogelijke verhuizing van het museum naar de Sint Williborduskerk in Neerkant en de aanvraag die is gedaan om op de plek van het museum woningen te bouwen. 

1) Was de aanvraag voor het bouwen van woningen bekend bij de gemeente voor de behandeling van het voorstel in de commissie Ruimte en Economie van 16 april jl.?

2) Zo ja waarom is deze informatie niet verstrekt aan de commissie? Zo nee, hoe kan het zijn dat zo'n aanvraag voor een bouwvergunning niet bekend is bij de opstellers en verantwoordelijk wethouder van het voorstel inzake de subsidie aanvraag voor Museum Techniek met 'n Ziel?

3) In het krantenartikel lezen we: "Op de huidige locatie van het museum aan de Dorpsstraat is echter te weinig ruimte om alles goed uit te stallen." In het voorstel lezen we dat het gebouw aangepast wordt als onderdeel van het plan om de nieuwe aanwinst straks tot zijn recht te laten komen. Geen enkele aanwijzing zien wij in het voorstel dat er eigenlijk gevonden wordt dat het gebouw te weinig ruimte biedt voor de te verwerven collectie. Hoe verklaart u deze zeer inhoudelijke verschillen? Was het bekend dat er uitgekeken werd naar een andere locatie? En zo ja waarom is de commissie hierover niet geïnformeerd? 

4) Wat is het risico dat als straks de aanvraag vergund wordt de ondernemer toch kiest voor de mogelijkheid om woningen te bouwen en een alternatieve locatie voor het museum niet zomaar voorhanden is?

5) Lezende alle informatie die in het artikel naar voren is gekomen vindt u dan dat aan de commissie de juiste en complete informatie is verstrekt om een goed advies te kunnen geven aan de raad inzake het voorstel van de subsidieaanvraag? Graag aangevuld met de argumentatie waarom u tot een Ja of Nee op deze vraag bent gekomen.

Graag zien we de vragen beantwoord op uiterlijk maandag 13 mei, dus voor behandeling van het voorstel in de raad van 14 mei 2019 a.s. om een zorgvuldige afweging te kunnen maken.

Namens CDA fractie

Leo Cuijpers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.