4. Riny van Leeuwen-Berkvens

(Zeilberg)

Hallo, ik ben Riny van Leeuwen- Berkvens, getrouwd met Tom, en ik ben geboren en getogen in de Zeilberg, waar ik nog altijd met veel plezier woon.

Als nummer 5 op de lijst wil ik mij in gaan zetten voor een eerlijk bestuur, dat dichter bij de mensen staat. Moet het anders? Ja, het moet anders! Wat wil ik anders gaan doen de komende 4 jaar?

  • Ik wil mij in gaan zetten voor een slagvaardige zorg, die toegankelijk is voor iedereen die zorg nodig heeft. Hiervoor zijn mantelzorgers en vrijwilligers van onschatbare waarde.
  • Voor de leefbaarheid van (kerk)dorpen en wijken is het belangrijk dat scholen behouden blijven. CDA Deurne wil onderwijs op maat faciliteren, waarbij elke school beschikt over een gymvoorziening. Ik wil mij inspannen voor een school met gymzaal in het hart van de Zeilberg.
  • Het wordt tijd dat de gemeente haar inwoners en bedrijven nu eens echt serieus gaat nemen door te luisteren naar alle goede ideeën die ze inbrengen voor hun eigen leef- en werkomgeving en door hun belang voorop te stellen.
  • Het is jammer dat de discussie over het buitengebied de laatste jaren steeds verder verhard, waardoor er sprake is van een stand-still en er in onmogelijkheden in plaats van mogelijkheden gedacht wordt. Ik wil mijn steentje eraan bijdragen dat deze neerwaartse spiraal doorbroken wordt en gezamenlijk naar een voor alle partijen acceptabele oplossing gezocht kan worden.

Vindt u ook dat het anders moet? Stem dan 21 maart CDA Deurne.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.