7 prioriteiten

Voor de periode 2018-2022 heeft CDA Deurne de volgende thema’s als prioriteit gesteld:

  • Investeren in mensen en leefbaarheid: niet investeren in een luxe villa aan de markt maar investeren in voorzieningen t.b.v. leefbaarheid, in cultuur en onderwijs, sport en beweging voor al onze inwoners.
  • Haalbare transitie van het buitengebied: geen leugens of ja-nee-discussies over de transitie van het buitengebied maar werken aan haalbare oplossingen met aandacht voor de leefomgeving.
  • Veiligheid voorop: Veiligheid voor onze inwoners betekent: optreden tegen criminaliteit en vandalisme, zwerfafval, milieufraude, drugsgebruik en -productie, gecombineerd met meer zichtbare wijkagenten en een veilige inrichting van de openbare ruimte.
  • Slagvaardige zorg: Zorgverlening voor onze inwoners betekent: schrappen overbodige bureaucratie, direct handelen waar noodzakelijk, meer inlevingsvermogen, investeren in plaats van bezuinigen, naar elkaar omkijken en waar nodig voor elkaar zorgen, zodat iedereen, en in het bijzonder ouderen, zolang mogelijk in de samenleving mee kunnen doen.
  • Economie versterken: Ondernemen in Deurne weer aantrekkelijk maken. Wij zijn trots op onze ondernemers en boeren. Compacter centrum met cultuur en betrokkenheid met Brainport en Greenport benadrukken.
  • Bereikbaar bestuur en burgerparticipatie belonen: Burgemeester, wethouders en ambtenaren moeten voor iedere burger eenvoudig te bereiken zijn, burgers moeten serieus worden genomen, vertrouwen en ondersteuning krijgen om een succes van de initiatieven te maken.
  • Anders besturen: het belang van onze inwoners staat voorop, geen politieke spelletjes, raadsprogramma i.p.v. coalitieprogramma, transparante besluitvorming.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.