Buitengebied

Wat wil het CDA Deurne bereiken in 2018-2022? 

  • Geen leugens of ja-nee-discussies over de transitie van het buitengebied maar werken aan haalbare oplossingen met aandacht voor de leefomgeving. We zijn trots op Deurne en dus ook trots op onze boeren.
  • Primair Agrarisch gebied (Primag) vervangen door accentgebied landbouw waarbij huidige geurcontouren de basis vormen waarin meer ontwikkelingsruimte is.
  • Eenvoudigere en goedkopere omschakelmogelijkheden. Ontwikkelmogelijkheden voor boer en burger worden versterkt!
  • Duurzaamheid verhogen en werken aan groene energie.
  • Problemen met leefomgeving aanpakken.
  • Vergunde rechten respecteren.
  • Waarde van woningen in buitengebied moet behouden blijven.
  • Inwoners beter faciliteren door gebruik maken van veegplan-methode om legeskosten te verlagen in plaats van hoge legeskosten voor individuele ‘postzegelplannen’ te vragen. Leges voor bestemmingsplan wijzigingen goedkoper maken.
  • Actief groenonderhoud van bermen en sloten en verwijderen dode bomen.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.