Jongeren en Ouderen

Wat wil het CDA Deurne bereiken in 2018-2022? 

  • Meer faciliteiten voor ouderen in dorpen zoals pin-automaat en bloedprikdiensten.
  • Ouderenzorg in Deurne betekent dat we naar elkaar omkijken en waar nodig voor elkaar zorgen zodat zij zolang mogelijk in de samenleving mee kunnen doen.
  • Huiskamerprojecten opnemen in de subsidieverordening
  • Een goede zorgverlening voor inwoners, jong en oud, betekent: schrappen overbodige bureaucratie, direct handelen waar noodzakelijk, investeren in plaats van bezuinigen.
  • Faciliteren in nieuwe woonvormen voor senioren met eigen inbreng.
  • Verbeteren bereikbaarheid gemeentelijke diensten en digitale loketten door aanpassing tijden en adequate digitale faciliteiten.
  • Voldoende betaalbare starterswoningen voor jongeren en introduceren van startersleningen in Deurne.
  • De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de prioriteit. Om jongeren uit een uitkering te houden, wordt ingezet op training, scholing en werkervaringsplaatsen.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.