Op de algemene ledenvergadering van woensdag 18 september 2013 is het concept programma van CDA Deurne 2014-2018 en de ingeleverde amendementen behandeld. De vergadering heeft het definitieve programma vastgesteld. 

Klik hier voor het definitieve programma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.