Algemeen voor Deurne en haar kerkdorpen

Wat wil het CDA Deurne bereiken in 2018-2022? 

  • CDA Deurne staat voor een breed gedragen raadsprogramma in plaats van een coalitieprogramma voor de periode 2018-2022 waarbij dualisme (verantwoordelijkheid raad ten opzichte van B&W) beter tot zijn recht komt.
  • Het bestuur van Deurne (Burgemeester en Wethouders) en de ambtenaren moeten eenvoudig voor inwoners te bereiken zijn. Een spreekuur kan hierin al de eerste verbeteringen geven. Daarnaast dient de reactietijd sterk verbeterd te worden.
  • De extra benodigde 5,3 miljoen voor verbouwing van het gemeentehuis moet teruggedraaid worden. Bekeken moet worden hoe op de markt alleen een loketfunctie met VVV invulling krijgt en huisvesting in bestaande kantoorpanden gevonden kan worden.
  • Onderhoud wegen, fietspaden, waterhuishouding en openbare ruimte op peil. Gemeente Deurne moet er netjes bij liggen. Groen beter onderhouden en extra aandacht voor het kasteelpark t.b.v. veiligheid jeugd tennisclub. Aanplantingsbeleid evalueren. We willen weer trots zijn op een verzorgd Deurne.
  • Burgerinitiatieven serieus nemen, beter ondersteunen om ze succesvol te maken. Burgerparticipatie wordt gewaardeerd.
  • Bij voldoende toezicht en inventarisatie is minder handhaving nodig. Handhavingsbeleid opnieuw actualiseren aan de hand van evaluatie van de afgelopen jaren om willekeur te voorkomen.
  • Veiligheid voor onze inwoners verbeteren door optreden tegen criminaliteit en vandalisme, zwerfafval, milieufraude, drugsgebruik gecombineerd met meer zichtbare wijkagenten en een veilige inrichting van de openbare ruimte.
  • Verkopen restgronden aan geïnteresseerde inwoners.
  • Glasvezel aanleggen in heel Deurne.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.