Onderwijs, Zorg en Welzijn

Wat wil het CDA Deurne bereiken in 2018-2022? 

  • Onderwijs op maat faciliteren waarbij elke school beschikt over een gymvoorziening. Scholen in de dorpen moeten behouden blijven. Voor Zeilberg een nieuwe school met gymzaal.
  • Goede verantwoorde zorg voor ouderen. Hierbij dienen keukentafelgesprekken gericht te zijn op het leveren van de juiste zorg. De bureaucratie en regeldruk in de zorg moet omlaag.
  • Na advies van huisarts, geen standaard contra-indicaties.
  • Mantelzorgers moeten nog beter ondersteund worden. Inventariseren behoefte om daarop een actieplan te maken.
  • Voor de knelpunten en problemen in de jeugdzorg moet extra aandacht komen.
  • Voor drugs/coffeeshops hanteren we nog steeds de 0-optie.
  • De luier/incontinentie containers weer leven inblazen.
  • 24 uurs-procedure vergunningverlening voor mantelzorg woon-units.
  • Stimuleren werk en activiteiten om armoede en eenzaamheid te voorkomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.