Vrije tijd

Wat wil het CDA Deurne bereiken in 2018-2022? 

 • Het belang van jeugd bij verenigingen is groot daarom dient de jeugdsubsidie verhoogd te worden.
 • Verenigingen en instellingen proactief helpen en ondersteunen bij werving vrijwilligers en bestuursleden.
 • Op korte termijn een oplossing vinden voor de huisvestingsproblematiek van de gymnastiek en turnvereniging die nu nog tijdelijk gehuisvest is in de oude Hub van Doorneschool die gesloopt moet gaan worden.
 • Versterken scholenvierkant met een gymsportcentrum.
 • Recreatieve wandel- en fietsroutes dienen verbeterd te worden om de toeristische aantrekkelijkheid van Deurne te versterken.
 • Toegang tot het natuurgebied de Peel niet verder beperken.
 • Meer recreatiemogelijkheden in onze gemeente promoten.
 • Lokale cultuur uitbuiten (Palet van de Peel) waarbij beschikbaar cultuurgeld niet besteed wordt aan “stenen” maar aan de “uitvoering”.
 • Toeristische fietspadroute naar Griendtsveen.
 • Instellen van een evenementenfonds.
 • CCD, De Wieger, Bibliotheek, VVV: samen een sterk cultuuraanbod!
 • Bibliotheek: maak Deurne weer trots op de bibliotheek: ten minste het niveau van Asten en Someren, nadruk op jeugdbibliotheek en ouderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.