27 januari 2017

Woonvisie: extra aandacht voor jong en oud

De woonvisie springt voldoende in op een aantal thema's die voor het CDA belangrijk zijn, zoals:
 - de realisatie van extra goedkope huurwoningen
 - de realisatie van vrije sector huurwoningen
 - de aandacht voor duurzaamheid en de evenredige opbouw van wijken
 - de woningbouw in de kleine kernen om leefbaarheid goed te houden

Het CDA is bij met de invoering van de blijvers lening. Wel vinden wij dat, er voor deze woonvisie voor senioren een verder uitvoeringsplan zou moeten ontwikkeld. Senioren hebben de toekomst, wetende dat meer dan 40% van de inwoners in Dongen 50+ is. Een belangrijke groep, wetende dat ze overwegend actieve vrijwilligers zijn, waar we veel van terug krijgen. Wij geven de suggestie mee om extra aandacht te schenken aan het woongenot van senioren. Fractielid Annemarie van Eenenaam: "Woningbouwcorporaties moeten inspelen op de behoefte dat senioren langer in huis blijven wonen. Wij zien dat de corporatie in Dongen voornamelijk traditionele rijwoningen bouwt, terwijl wij weten dat voor senioren deze woningen op het moment dat ze minder mobiel worden minder prettig zijn. Wij willen graag dat in de prestatieafspraken van volgend jaar concrete maatregelen voor senioren worden gemaakt; dit ook zeer specifiek voor nieuwbouwlocaties. Hier denken wij bijvoorbeeld aan concrete prestatieafspraken met Casade over de te bouwen sociale huur en koop eengezinswoningen met het Woonkeur of Woonkeur met zorg; dan weet je zeker dat deze woningen eenvoudig senioren-proof te maken zijn en dat verhuizen voor mensen die hier gaan wonen geen noodzaak is als ze ouder worden".

Uiteraard willen wij de jongeren op de woningmarkt niet vergeten. Projecten gericht op eenpersoonshuishoudens zijn een aanvulling op de woningmarkt. Het blijft voor studenten die in Dongen zelfstandig willen blijven wonen lastig om een geschikte woning te vinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.