Zorgelijke financiële situatie

De tekorten van de jeugdzorg, de situatie rond TUF en de vele investeringen in het onderwijs zijn voor de gemeente Dongen mogelijk niet meer te dragen. Het CDA heeft eind 2018 tegen deze begroting gestemd. Als oplossing voor dit probleem riepen wij het College op direct maatregelen te nemen, prioriteiten te stellen en investeringen te herzien.

Nog geen half jaar later is het College tot inkeer gekomen dat maatregelen inderdaad noodzakelijk zijn. Het CDA heeft aangeboden te helpen met het zoeken naar een oplossing omdat een financiële ombuiging te groot is om het alleen door de coalitie te laten bepalen. Het zijn moeilijke politieke beslissingen die ons allemaal aangaan.

Geen draagvlak voor samenwerking.

Het CDA heeft tijdens de raadsvergadering samen met D66 en de Ouderenpartij een motie ingediend waarbij wij het College vragen om de gehele gemeenteraad te betrekken bij het opstellen van een visie. Helaas hebben de coalitie partijen, Volkspartij Dongen, VVD en de PvdA een oproep afgewezen. In Dongen doen we dingen samen, maar nu dus blijkbaar niet.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.