08 december 2017

BERAP: "Eerste budgetoverschrijding Cammeleur een feit"

De gemeenteraad krijgt drie maal per jaar een bestuursrapportage (Berap) met daarin de laatste financiële ontwikkelingen binnen het huishoudboekje van de gemeente. Fractielid Mustafa Kilinçarslan:" Het einde van het kalenderjaar is bijna genaderd. De Berap 2017-3 is de laatste die we ontvangen dit jaar. Dit betekent dat we met deze Berap een verwachting kunnen maken hoe het jaar 2017 financieel afgesloten zal gaan worden. Gelet op de septembercirculaire werd nog een tekort verwacht van € 157.000. Het college zou zich inspannen om dit tekort terug te dringen. Een aantal onzekerheden van toen, zijn inmiddels zeker geworden waardoor nu weer een positief resultaat wordt verwacht van € 290.000. De CDA fractie snapt uiteraard dat er nog steeds onzekerheden zijn, die pas duidelijkheid verschaffen aan het einde van het jaar. Een onderdeel in de budgetoverschrijding overhead is een boekencontrole van de belastingdienst. De totale naheffing van het onderzoek van de belastingdienst bedraagt € 87.000. Wij vragen ons af hoe we dit in de toekomst kunnen gaan voorkomen.

Tot slot is sprake van budgetoverschrijdingen bij de ontwikkeling van de nieuwe Cammeleur. Blijkbaar wordt er geïnvesteerd in LED-verlichting omdat dit voor een lager energieverbruik zal zorgen. Prima zeggen we, maar het is toch raar dat dit tot een additionele investering leidt, terwijl je zou verwachten dat hier al automatisch in het totale krediet rekening mee wordt gehouden aangezien we met z'n allen het duurzame karakter zo belangrijk vinden. Vervolgens wordt het geheel van deze investeringsoverschrijding gecompenseerd door een lagere subsidie aan Stichting Donkhuys. Dit laat onverlet dat de Cammeleur duurder gaat worden dan begroot."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.