30 juni 2022

CDA Dongen - 's Gravenmoer aanwezig op Radenavond Hart van Brabant

Afgelopen woensdagavond waren de gemeenteraadsleden uitgenodigd in Tilburg op de radenavond van Hart van Brabant. CDA -raadslid Marjolijn Diepstra hield samen met Iris Jansen (fractievoorzitter Volkspartij Dongen) een pitch over het Dongense coalitieakkoord Versterken & Vernieuwen.

Marjolijn: "een goede kennismaking met de vertegenwoordigers van de andere raden in Hart van Brabant. We hebben speerpunten met elkaar gedeeld, waardoor we nu de regionale samenwerking(en) kunnen opstarten."

Wat is Hart van Brabant?
Regio Hart van Brabant is het samenwerkingsverband van de elf gemeenten in Midden-Brabant. Hierdoor worden bepaalde taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd. Een afvaardiging van de gemeenteraad neemt zitting in de regionale adviescommissie.
Meer weten: https://www.regio-hartvanbrabant.nl/
 

Pitch

Ik ben Iris Jansen fractievoorzitter van de Volkspartij Dongen en naast mij staat Marjolijn Diepstra, raadslid namens het CDA Dongen- ’s Gravenmoer. In de gemeente Dongen vormen Volkspartij Dongen met 7 zetels en het CDA Dongen - ’s Gravenmoer met 6 zetels een coalitie. Samen zijn wij een coalitieakkoord op hoofdlijnen overeengekomen. Ons akkoord heet Versterken en Vernieuwen. We versterken in onze gemeente wat al goed gaat en beseffen ons dat we ook moeten vernieuwen. In het coalitieakkoord hebben we drie thema’s meer gedetailleerd uitgewerkt. Dit zijn financiën, nieuwe politiek en wonen. Op deze thema’s is naar onze mening regie en snelle actie vereist. Het akkoord op hoofdlijnen geeft ruimte om samen met de oppositie (D66, VVD en OpvD), inwoners en maatschappelijke partners vorm te geven aan een nadere uitwerking en concretisering.

De belangrijkste ambities die verder gebracht kan worden door regionale samenwerking zijn:

De verruiming en versnelling van ons woningbouwprogramma. Op dit moment mogen we vanuit de provincie jaarlijks maximaal 110 woningen bouwen. Dit aantal willen we graag vergroten. Dongen heeft bovenop de prognose tot 2030 250 extra woningen nodig. We willen meer woningen in onze gemeente realiseren zodat er gebouwd wordt aan het woning te kort en deze kansen liggen in het verstedelijkingsakkoord.

Binnen de gemeenteraad zijn we bezig met het bedrijven van nieuwe politiek. Een onderdeel daarvan is dat we terugkoppeling geven aan gesprekspartners/inwoners en uitspreken wat de volgende stap is en/of het volgende contactmoment. Daar geven we zelf het goede voorbeeld voor. Na een gesprek met inwoners duidelijk aangeven wat zij kunnen verwachten en hoe we terug koppelen. Dit verwachten wij ook van de samenwerking in de regio. We willen onze gemeente goed vertegenwoordigd wordt en aan tafel zit in de regionale samenwerkingen. We willen beter samenwerken zodat we efficiënter en kostenbesparend voordeel halen. 

Binnen elke gemeenteraad ligt een bepaald expertise en elk gemeenteraadslid brengt specifieke kennis van een onderwerp met zich mee in de raad. Wij zien graag dat deze kennis als puzzelstukjes in elkaar gaan vallen. Als visueel gemaakt kan worden waar welke kennis zich bevindt, kunnen we gemakkelijk samenwerkingen aangaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.