30 oktober 2020

CDA Dongen – ’s Gravenmoer blijft dezelfde koers varen met betrekking tot de Salamander

In de bovenstaande video1 ziet u de inbreng van wethouder Van Boxtel (PvdA) en het tweede termijn van CDA fractielid André Vonk over de partiële herziening 2020 van het bestemmingsplan Zuid en West Dongen (De Salamander).

Bestemmingsplan
Het CDA Dongen – ’s Gravenmoer begrijpt dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden om het kloppend te maken met de huurovereenkomst die reeds gesloten is. Dit neemt niet weg dat het CDA vindt dat de kern van het probleem opgelost moet worden door met elkaar in gesprek te gaan, te weten buurtbewoners, de exploitant en de gemeente. Samen met D66 Dongen en de Ouderenpartij Dongen heeft het CDA hier ook op aangedrongen door een motie in te dienen die vraagt om het raadsvoorstel aan te houden, en dus nog niet te beslissen. Helaas is deze motie verworpen, doordat er een minderheid gehaald werd.

Akoestiek
Tevens blijft de akoestiek een probleem. Uit het betoog van wethouder Van Boxtel blijkt dat de Salamander de enige horecaonderneming in de gemeente Dongen is met een geluidslimiet van 88 dBA. Voor de overige horecaondernemingen gelden limieten passend bij het Activiteitenplan waarbij er gekeken wordt naar verschillende factoren, zoals in de video te horen is. Het CDA is van mening dat de gemeente, als verhuurder, hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen door sámen met de exploitant te kijken naar de opties voor meer geluidsdichtheid van het gebouw. Fractielid Vonk betreurt dan ook dat er geen kostenberaming bekend is om een gebouw als de Salamander te isoleren. Concluderend kunnen we dan dus stellen dat deze optie niet is overwogen door het College.

Afspraken
Ten slotte heeft exploitant Coert van Os in de opiniërende raad te kennen gegeven dat er afspraken zijn gemaakt met de gemeente, waardoor regulaire feesten en partijen wél zijn toegestaan. Ook eerdere adviesnota’s bevestigden dit. Met dit bestemmingsplan mag de Salamander wel feesten en partijen houden (tot 88 dBA), of kan het 12 maal per jaar om een ontheffing vragen (dit naast algemene feesten zoals Carnaval). Dus geen regulaire feesten en partijen. Nogmaals: ga hier het gesprek over aan, en los het gezamenlijk op.

Het CDA Dongen – ’s Gravenmoer stemde dan ook tegen het raadsvoorstel in de hoop dat er een gesprek zou ontstaan tussen gemeente en exploitant, waarbij ieders belangen worden meegenomen en worden afgewogen. Er is met het bestemmingsplan een gelijk speelveld gecreëerd, maar de spelregels verschillen nog te veel.

 

Beeldmateriaal afkomstig van gemeente Dongen // Notubiz Dongen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.