22 juni 2020

CDA Dongen – ’s Gravenmoer gaat online!

Binnen het CDA Dongen – ’s Gravenmoer is de afgelopen maanden hard gewerkt door de commissie Toekomst aan een visiedocument. De commissie heeft, zelfs in tijden van corona, het werk middels videobellen doorgezet. Nadat in het document de adviezen van de adviseurs en fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam waren verwerkt, was het maandag 8 juni jongsleden tijd om het bijna 50-pagina dikke boekwerk te laten verkennen door de leden in een experimentele online ALV.

Naast een voltallige fractie en een compleet bestuur werd door zowel ‘nieuwe’ als ‘oude’ leden aandachtig geluisterd naar wat voorzitter Mark van den Broek, steunfractielid Bart Jan Roomer en commissielid Stijn Sips te vertellen hadden. Zowel jong als oud zaten aan de computer of tablet gekluisterd om via Zoom mee te krijgen wat er allemaal gedaan was in de afgelopen periode.

Naast luisteren was er ook ruimte voor participatie. De leden konden door op stellingen te stemmen hun mening verkondigen over de plannen in het visiedocument. Zo werd er met een 100% score vóór gestemd dat het CDA Dongen – ’s Gravenmoer de sterkste partij van de gemeenteraad is en blijft. Daarnaast was er ruimte voor feedback en vragen vanuit de leden.

Afsluitend werd duidelijk wat de vervolgstappen zijn vanuit dit document. Allereerst gaat het document, de presentatie en een compilatie van de online sessie richting de leden. Door het bestuur en de commissie worden vervolgende verschillende punten uit het document omgezet naar acties. Het is immers een werkend document.

Al met al wordt er terug gekeken op een geslaagde avond, waarbij veel positieve geluiden te horen waren. Voor herhaling vatbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.