29 december 2021

CDA Dongen - ’s Gravenmoer maakt onderscheidend verkiezingsprogramma 2022-2026 bekend

Thuis in wat er Leeft is de titel en campagneslogan van het verkiezingsprogramma van het CDA Dongen – ’s Gravenmoer. Het verkiezingsprogramma staat online: cdadongen.nl/verkiezingsprogramma. “Een verkiezingsprogramma dat zich onderscheidt: jongerenstudio’s, een passentenhaven en gratis sporten onder de 18 jaar”, aldus lijsttrekker Stijn Sips.

Afgelopen week hebben Dongenaren, die Thuis zijn in wat er Leeft in de samenleving of expert zijn op een bepaald thema, het verkiezingsprogramma met enthousiasme in ontvangst genomen van onze kandidaten.

‘De kracht van ons programma? Het is met, vóór en dóór inwoners van Dongen, ’s Gravenmoer en Klein-Dongen-Vaart tot stand gekomen. Voor dit verkiezingsprogramma hebben we leden van het CDA en betrokken Dongenaren opgeroepen om hun ideeën voor de gemeente met ons te delen. Dit kon via de website, maar ook in de gesprekken die gevoerd zijn met inwoners, organisaties, verenigingen en instanties die actief zijn op verschillende thema’s,’ aldus Stijn.

Het verkiezingsprogramma begint met het uitspreken van de vijf ambities voor de komende periode en vormt van daar uit 15 prioriteiten die het CDA gerealiseerd wil hebben. Met dit verkiezingsprogramma Thuis in wat er Leeft spreken we de volgende ambities uit:

  • Wij kiezen voor duurzaamheid, zowel in hoe we omgaan met natuur en milieu, als in hoe we op onze portemonnee letten;
  • Wij kiezen voor een groot, kwalitatief, flexibel en duurzaam woonaanbod voor iedereen;
  • Wij kiezen voor behoud van onze leefbaarheid met onze evenementen, onze vrijwilligerscultuur, onze ondernemers, onze agrariërs, onze toeristenbranche, onze sport, onze cultuur en onze dorps- en wijkraden;
  • Wij kiezen zorg die voor iedereen laagdrempelig beschikbaar is en waarbij we altijd aandacht hebben voor de zwakkeren in de samenleving;
  • Wij kiezen voor een eerlijke en transparante bestuurscultuur waarin naar inwoners wordt geluisterd en lokale expertise wordt benut.

CDA lijsttrekker Stijn Sips is enthousiast: “Ik heb samen met veel andere CDA’ers mogen werken aan de inhoud van dit mooie verkiezingsprogramma. En het resultaat is er! Eind september is het programma al vastgesteld door onze leden. De laatste maanden zijn gebruikt voor de opmaak en lay-out. Het programma ziet er nu duidelijk, helder en overzichtelijk uit. Onze wens is dat zoveel mogelijk inwoners kennis kunnen nemen van waar wij als lokaal CDA voor staan. Dat vinden wij belangrijk. Elke thema start zo met een infographic die de speerpunten weergeeft. We onderscheiden ons met dit programma op diverse thema’s, zoals met jongerenstudio’s, een passentenhaven en gratis sporten onder de 18 jaar. Daarmee geven we de kiezer echt iets om voor te kiezen.”

Op cdadongen.nl/verkiezingsprogramma staat ook een ‘Kort & Krachtig’ versie van het programma, waarin alle speerpunten ‘kort en krachtig’ weergegeven worden.

Namens de kandidaten, het bestuur en leden van het CDA wensen wij u veel leesplezier. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail dan naar [email protected] of stuur een Appje naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.