15 mei 2023

CDA: „Een verruimde Starterslening biedt nieuwe mogelijkheden op de woningmarkt”

De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. Een huis dat eerst onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch gekocht worden. Het CDA is voorstander van de Starterlening. Aan de gemeenteraad wordt nu voorgesteld om de voorwaarden van de Starterslening te verruimen. CDA-fractievoorzitter Stijn Sips: „Wij vinden dit een positieve ontwikkeling. Voor een grote groep starters kan de Starterslening het onmogelijke wellicht mogelijk maken.” De gemeenteraad neemt op donderdag 25 mei een besluit over het verruimen van de Starterslening.

Wat is de Starterslening?
De Starterslening is een financieel steuntje in de rug voor jonge huizenkopers. Het vergroot hun kansen om hun eerste woning te kopen. Deze lening overbrugt het verschil tussen de totale aankoopkosten en het bedrag dat de starters kunnen lenen bij de bank. In 2019 is de maximale aankoopprijs van een woning, om in aanmerking te komen voor de lening, verhoogd naar € 225.000,-.

Wat gaat er veranderen?
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de maximale aankoopprijs te verruimen naar € 355.000,-. Hiermee wordt het maximum gelijkgesteld aan de nieuwe betaalbaarheidsgrens van het Rijk. Deze nieuwe betaalbaarheidsgrens wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de ontwikkelingen in de woningmarkt. Hiermee vervalt de zogenaamde NHG-grens, die door het Rijk in het verleden werd gehanteerd als betaalbaarheidsgrens. Het CDA is blij met deze ontwikkeling: „Er zijn nu meer starters die in het betaalbare segment een steuntje in de rug kunnen krijgen. Dat is een zeer positieve ontwikkeling die de ambitie in ons coalitieakkoord volgt. Het woningbehoefteonderzoek laat zien dat deze doelgroep behoefte heeft aan dit financieel steuntje”. Naast een nieuwe maximale aankoopprijs wordt ook de leeftijdsgrens verhoogd van 30 jaar naar maximaal 35 jaar. Bovendien wordt het maximaal te lenen bedrag van € 20.000,- verhoogd naar maximaal € 25.000,-.

Hoe nu verder?
De gemeenteraad neemt op donderdag 25 mei een definitief besluit over het verruimen van de Starterslening. Het raadsvoorstel staat dan als hamerstuk op de agenda. Zo is besloten tijdens de vergadering van 11 mei. Er is een bedrag beschikbaar van ongeveer € 214.000,- voor de leningen. Dat is voldoende voor 8 nieuwe leningen tegen het maximale leenbedrag. Mochten de beschikbare middelen uitgeput raken, dan zal het college de gemeenteraad vragen om een nieuwe inleg te doen.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.