28 mei 2021

CDA fractie stemt tegen de toeristenbelasting

Medio 2020 is gestart met het onderzoek om tot de invoering van toeristenbelasting over te gaan. Deze belasting is een directe belasting die de gemeente heft voor het houden van een verblijf met overnachting binnen de gemeente, tegen een vergoeding aan personen die niet als inwoner van de gemeente Dongen in de Basisadministratie Registratie Personen (BRP) zijn ingeschreven. Op dit moment is Dongen de enige gemeente binnen de regio Hart van Brabant die geen toeristenbelasting heft. Voor eenduidigheid en een gelijker speelveld is het belangrijk dat alle gemeenten binnen deze regio deze belasting opleggen en is ook vanuit de regio het advies aan de gemeente Dongen, om tot invoering van deze belasting over te gaan.

De toeristenbelasting is gebaseerd op het verblijf en geldt ook voor arbeidsmigranten die hier tijdelijk verblijven, mits korter dan vier maanden. Verblijven deze arbeidsmigranten langer dan vier maanden in Dongen, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven in de BRP. Er geldt in het voorstel een gedifferentieerd tarief van € 1,25 en € 1,50 per persoon per nacht als toeristenbelasting. 

Er werd aan de raad gevraagd om in te stemmen met het labelen van de inkomsten als ‘algemene geldmiddelen’ en de belasting te gaan heffen per 1 januari 2022. De eerder voorgestelde invoeringsdatum van 1 januari 2021 werd al door de raad afgewezen in een andere raadsvergadering.

De CDA fractie had vorig jaar, tijdens de begrotingsbehandeling, al aangegeven alleen te kunnen instemmen indien de opbrengsten die voortvloeien uit de toeristenbranche, ook expliciet besteed worden aan het bevorderen van de recreatieve of toeristische kwaliteiten van Dongen. Omdat er geen draagvlak was om dat op te nemen, en nu dus de opbrengst vloeit naar de algemene middelen, meldde fractielid André Vonk dat het CDA tegen het voorstel zou stemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.