CDA DONGEN VERZIEZINGEN 2018
02 oktober 2021

CDA gaat voor een evenwichtige nieuwe wijk aan de Noorderlaan met ruimte voor iedereen

In de nieuwbouwwijk aan de Noorderlaan zullen naar verwachting ongeveer 275 nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden. Hiervan worden voor de helft koopwoningen gerealiseerd en de andere helft zullen goedkope en middeldure huurwoningen zijn vanuit woningcorporatie Casade. In de besluitvormende raad van 30 september 2021 heeft de CDA fractie in kunnen stemmen met de uitgangspuntennotie voor deze nieuwbouwwijk.

Evenwichtige wijk
Een van de redenen om in te stemmen was de verdeling van goedkope en (middel)dure woningen. In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 heeft het CDA zich uitgesproken voor een evenwichtige opbouw per wijk en per dorp bij het ontwikkelen van woningbouwplannen. Het CDA gaat uit van een verhouding 35% goedkope, 35% middeldure en 30% dure woningen om de leefbaarheid en de voorzieningen te stimuleren. De fractie is dus extra blij om te zien dat het college deze verdeling dan ook toepast in deze nieuwbouwwijk.

Tussen wal en schip
Door ook dure en middeldure koopwoningen te bouwen krijg je verhuisbewegingen wat extra ruimte schept voor starters, door de woningen die achter worden gelaten.”, aldus CDA fractievoorzitter Annemarie van Eenennaam.

In de gemeente Dongen is er een grote groep die tussen wal en schip valt. Zij verdienen net te veel voor een sociale huurwoning, maar net te weinig voor een koopwoning. In onze gemeente zijn maar 8% middeldure huurwoningen, wat juist voor deze groep een oplossing zou kunnen bieden. Het CDA is blij dat de oproep om 20% middeldure huur toe te voegen aan de wijk gehonoreerd wordt door Casade en het college.

In het totaal gaat Casade 30% van de wijk bebouwen met sociale woningbouw. Dat is meer dan het gemiddelde in de gemeente Dongen en meer dan het landelijke gemiddelde. Een goede ontwikkeling voor de woningzoekenden dat deze sociale huurwoningen er gaan komen.

Ruimte voor studenten
Van Eenennaam wil een wijk voor iedereen: “We zijn benieuwd naar de uitkomst van het woonbehoefteonderzoek. Hiermee kunnen we bekijken welke invulling het beste past bij deze wijk. Wellicht blijkt dat er behoefte is aan studentenwoningen.” De fractie ontvangt namelijk steeds vaker het geluid van Dongense studenten die graag op kamers gaan in ‘hun’ gemeente, maar vanwege geen tot een beperkt aanbod genoodzaakt zijn naar de stad te vertrekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.