CDA DONGEN VERZIEZINGEN 2018
12 februari 2021

CDA: Hoog tijd dat het geld naar de zorg gaat, in plaats van naar bakstenen

Op 14 november 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de fysieke locatie van Entree. Naar aanleiding van deze motie is De Entree geëvalueerd en zijn er scenario’s voor doorontwikkeling uitgewerkt in een businesscase. Ondanks dat het CDA in 2017 al tegen de komst van de nieuwe locatie van de Entree heeft gestemd, wordt er nu voorgesteld om de locatie te verlaten en te onderzoeken welke andere locatie geschikt is, waaronder ook het gemeentehuis. Ook wordt voorgesteld te gaan werken in een dorpsteam. Het CDA pleit er ook voor om inderdaad naar de mensen toe te gaan in plaats uit te nodigen op kantoor.

Het openen van de locatie Entree was niet goedkoop, en ook toen al stond de financiële positie van de gemeente onder druk. Dit was een van de redenen waarom de CDA fractie destijds tegen het plan stemde. Door nu terug te komen op het besluit blijkt dat door de gemeente onnodig veel geld heeft uitgegeven. Een typisch voorbeeld van het beleid van afgelopen jaren, dat er veel dure initiatieven worden ondernomen, zonder de impact op lange termijn goed te overzien. We zien dit bij de Entree, maar we zien dit ook bij de Nieuwe Cammeleur. Het gaat om belastinggeld van onze inwoners, speculatie hoort hier niet bij.

Maar de belangrijkste reden is de zorg zelf. Het CDA gelooft in een toegankelijke zorg, máár door daadwerkelijk op bezoek gaan bij de mensen thuis. Dit is de beste optie is om toegankelijk en transparant te kunnen werken. Ons credo is en was, de mens staat centraal, ga naar de mensen toe in plaats van ze langs te laten komen. Wij onderschrijven wel een goede samenwerking tussen de diverse ketenpartners, maar dat kon destijds ook gewoon op het gemeentehuis. De koerswijziging in het huidige raadsvoorstel sluit beter aan op de visie van het CDA: persoonlijke zorg en aandacht, bij de mensen thuis.

Kortom heeft deze ‘faux pas’ de gemeente veel geld gekost, geld dat ook besteed had kunnen worden aan de zorg. Het enige goede aan deze evaluatie is dat de coalitie tot inkeer komt en we ons geld gaan investeren, vanaf 2023, in zorg in plaats van in bakstenen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.