30 november 2022

CDA in de raad: nieuwe onderwijsgebouwen blijven onderwerp van gesprek

Afgelopen donderdag debatteerde de gemeenteraad ‘in nieuwe stijl’ over de onderwijshuisvestiging in onze gemeente. Het nieuwe Cambreur college en IKC Dongen-Vaart zijn al enige tijd in gebruik genomen. Het komende jaar zal er gestart worden met de bouw van IKC Heilig Hart (eerste kwartaal), IKC Anspach (tweede kwartaal) en in het derde kwartaal met de bouw IKC ‘s Gravenmoer. Voor IKC de Biezen, dat al meerdere keren besproken is in de gemeenteraad en door de media, zal de bouw naar verwachting starten in 2024.

IKC de Biezen: hoe nu verder?
De Biezenkring verkeert in slechte staat. Een nieuw schoolgebouw laat op zich wachten door diverse oorzaken, waaronder de recente sluiting van de Noorderpoort in dezelfde wijk. Of de nieuwe streefdatum gehaald wordt zal van veel factoren afhangen, die veelal buiten de invloed van de gemeente reiken. „Dat zijn dingen waar we nu maar even niet van uit moeten gaan, maar wel in ons achterhoofd moeten houden.”, aldus CDA-raadslid Chris de Boer in zijn termijn.

De Boer vervolgt: „Wij begrijpen van de Biezenkring dat zij graag een duidelijke planning wil van de gemeente: zodat men steeds een duidelijke stip op de horizon kan zien.” Wethouder Kunst gaf aan dat deze planning er komt, en dat er raadsinformatiebrief volgt met een uiteenzetting van de stappen die genomen moeten worden.

Of tijdelijke huisvestiging elders mogelijk is voor de Biezenkring, is momenteel onderwerp van gesprek. Het gebouw van de Noorderpoort heeft in ieder geval géén schoolfunctie meer. Dat houdt in dan al het achterstallig onderhoud eerst moet worden uitgevoerd voordat het gebouw opnieuw voor onderwijs in gebruik genomen mag worden. Dit zou ook een flinke tijd vergen, en veel kosten, met zich meebrengen.

Blijdschap voor IKC ’s Gravenmoer
„Woensdag 16 november zijn we bij de goed bezochte informatieavond geweest over de bouw van IKC ‘s Gravenmoer. Het was een erg positieve avond met participatie van veel enthousiaste ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden. Er waren nog wel enkele dingen waar de ouders vragen over hadden. Een vraag was of er wel genoeg parkeergelegenheid is met het oog op de tennisclub en de voetbalclub die ook direct gehuisvest zijn nabij het nieuwbouwproject.”, aldus CDA-raadslid De Boer. Volgens wethouder Kunst is er nadrukkelijk gekeken naar het parkeerterrein in het project. De parkeernormen voldoen ook na de wijzigingen. Alle gemaakte op- en aanmerkingen worden meegenomen en hierover wordt teruggekoppeld.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.