18 juli 2022

CDA is voorstander van een lachgasverbod voor heel de gemeente

Afgelopen donderdag 14 juli is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangenomen. Het CDA diende samen met VVD, VPD en de OvD een motie in waarin het college verzocht wordt zich in te zetten voor een lachgasverbod voor het hele gebied van de gemeente Dongen. Een algemeen, voor de gehele gemeente geldend, gebruiksverbod is momenteel juridisch niet vanzelfsprekend. Lachgas is immers (vooralsnog) een legaal middel.

Motie
Toch vinden de bovenstaande partijen dat de gemeente zich moet inzetten voor een lachgasverbod voor het hele gebied van de gemeente Dongen. „Immers er zijn veel gebieden die bij inwoners overlast geven, maar niet bekend zijn bij de gemeente.”, aldus CDA-fractievoorzitter Stijn Sips. De motie (zie hier) verzoekt om in kaart te brengen welke positieve en nadelige gevolgen een verbod voor het hele gebied van de gemeente met zich meebrengt. Daarnaast moet het college inventariseren hoe andere gemeenten die wél een algemeen lachgasverbod hebben, dit hebben vormgegeven.

Inwoners betrekken
De motie verzoekt ook om inwoners te raadplegen bij het aanwijzen van gebieden als overlastlocaties. Op basis van de aangenomen APV 2022 kan de gemeente op twee manieren handhaven op lachgas. Ten eerste in concrete situaties die gepaard gaan met verstoring van de openbare orde (heterdaad). En ten tweede is er een mogelijkheid opgenomen voor het college om openbare plaatsen aan te wijzen waar recreatief lachgasgebruik altijd verboden is. De motie verzoekt om bij het tweede punt inwoners en gemeenteraad te betrekken. „Wij zullen het in de gaten houden”, aldus CDA-fractievoorzitter Sips die blij is met de maatregelen tegen lachgasgebruik.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar communicatie@cdadongen.nl of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.