23 februari 2022

CDA kandidaat Kees de Jong over de agrarische sector

Het CDA Dongen – ‘s Gravenmoer wil een vitale agrarische sector stimuleren, die werkgelegenheid biedt, en zorg draagt voor een gezonde voedselproductie, sierteelt en het landschap. Ontwikkelingsmogelijkheden zijn nodig om te voldoen aan nieuwe regelgeving, om bedrijven te kunnen overdragen aan volgende generatie en vanwege veranderingen in de markt.

Ontwikkelingsmogelijkheden
Het CDA kiest voor een landbouw waarin ook kansen zijn voor nieuwe verdienmodellen en verbreding met nieuwe economische dragers. Wij noemen als nevenfuncties zoals verkoop aan huis, natuurontwikkeling, recreatie en toerisme, dierenpension, zorgboerderij, energieopwek en educatie. Daarom moeten we voldoende goede ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan agrarische bedrijven in het buitengebied, en daarbij maatwerk toepassen en rekening houden met de omgeving.

Arbeidsmigranten
De huisvesting van arbeidsmigranten moet comfortabel en veilig zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij werkgevers en de uitzendbranche. Het CDA zet in op  het beperken van huisvesting voor arbeidsmigranten in wijken en dorpen. Wij vinden dat de sociale betrokkenheid van, en de activiteiten voor (tijdelijke) arbeidsmigranten bevorderd moeten worden. Wij willen de huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van de werkgever beter regelen  door de vergunde periode aan te laten sluiten op de arbeidsbehoefte en -duur op het bedrijf. Momenteel kan een werkgever arbeidsmigranten maximaal zes maanden huisvesten op eigen terrein, terwijl de arbeidsduur bijvoorbeeld 10 maanden is.

Denktank
Op donderdagavond 10 maart 2022 organiseert het CDA Dongen – ’s Gravenmoer een denktank over de agrarische sector. Wij gaan graag met zo veel mogelijk ‘experts’ het gesprek aan over het thema: “de plek van de agrarische sector in de gemeente”. Uiteraard nodigen we u bij deze graag uit om hieraan deel te nemen. U bent van harte welkom bij Café-Zaal Het Vaartje, Vaartweg 137 5106 NC Dongen. We starten om 19:30 uur.

Namens het CDA Dongen – ’s Gravenmoer,
Kees de Jong
Kandidaat-raadslid (#5)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.