17 september 2021

CDA komt op voor ’s Gravenmoer in het schuldenquotedebat

Op donderdag 16 september jongsleden sprak de gemeenteraad besluitvormend over de voorgestelde investeringsbezuinigingen van het college. Een verminderding van investeringen is nodig om de schuldenpositie van de gemeente Dongen in toom te houden. Uiteindelijk heeft de CDA fractie moeten besluiten niet mee in te kunnen stemmen met het voorstelde plan. Hier onder leest u waarom.

Goed nieuws voor ’s Gravenmoer
Allereerst goed nieuws. Een amendement van de CDA fractie is met een meerderheid aangenomen, waardoor de herinrichting van het Geubelplein voorlopig is vastgelegd voor 2026. In het oorspronkelijke voorstel was dit uitgesteld ‘tot nader order’. Tevens heeft het CDA ingestemd met een motie die 26.000 euro vrijmaakt voor de klassieke uitvoering van de straatverlichting en de banken in het Verkeersplan ’s Gravenmoer, die past bij de karakteristieke uitstraling van de Hoofdstraat. Daarnaast heeft de CDA fractie in een motie laten opnemen dat de risicobeperkende regels voor de IKC’s in de kleine kernen niet gelden, waardoor in ‘s Gravenmoer het voorzieningenniveau op peil blijft en bij de nieuwbouw kinderopvang en scholen in één gebouw kunnen komen.

Motie van afkeuring
Ook deze avond was onderwijshuisvestiging weer een belangrijk item in het debat. Helaas hebben de oppositiepartijen, waaronder dus het CDA, moeten concluderen dat wethouder Van Boxtel (PvdA) wederom niet goed uitvoering heeft gegeven aan de opdracht(en) van de raad. Waar het begon met een enorme stijging van de bouwkosten was er nu onduidelijkheid over de consequenties van de sloop van gymzaal Otterdonk. De sloop zorgt voor een besparing van 1.2 miljoen euro, maar Van Boxtel had nog geen plan besproken met de schoolbesturen hoe om te gaan met de capaciteitsproblemen die zich dan voor doen. Dat betekent dat het reëel wordt dat de IKC’s in Dongen moeten uitwijken naar gymzalen in ’s Gravenmoer, dan wel Dongen-Vaart, voor hun bewegingsonderwijs. Ook nu weer het niet inzichtelijk hebben van alle mogelijkheden en van alle problemen is een grote tekortkoming, vonden de oppositiepartijen. Door een patroon van fouten en onduidelijkheden van de wethouder zat er niks anders op dan het beleid en manier van werken af te keuren. De coalitiepartijen konden zich hier niet in vinden en stemden ieder tegen de motie van afkeuring.

Concluderend
De CDA fractie heeft vanwege de onduidelijkheden over de onderwijsplannen en over de (financiële) consequenties van het voorgestelde raadsbesluit tegen het voorstel gestemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.