30 september 2021

CDA leden stellen het verkiezingsprogramma 2022-2026 vast

Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 september 2021 hebben de leden het concept-verkiezingsprogramma vastgesteld. Na de behandeling van de amendementen stemden alle aanwezige leden vóór het verkiezingsprogramma. Verder stond de algemene ledenvergadering, die georganiseerd werd in café De Salamander, in het teken van het campagneplan én in de installatie van het nieuwe bestuurslid Hans Jansen. 

Op 12 april 2021 is de programma commissie gestart met het opstellen van het verkiezingsprogramma 2022-2026. Een team van 18 leden heeft in de maanden daarna, in verschillende groepen, vorm gegeven aan het programma. Hierbij hebben wij de laatste maanden gefocust op het gesprek met de betrokken Dongenaren en met onze lokale expertise. 

Lijsttrekker Stijn Sips is blij met het werk: "Ik ben blij dat de leden zich unaniem kunnen vinden in de koers die we zijn ingeslagen. Het programma team heeft heel hard gewerkt om dit mogelijk te maken en het resultaat mag er zijn. Een verkiezingsprogramma wat écht samen met de Dongenaren is samengesteld. Ik ben er trots op!"

De komende maanden worden gebruikt om het verkiezingsprogramma verder te 'finetunen', ofwel een mooie opmaak voor de vastgestelde inhoud. U kunt ons programma rond het einde van het jaar verwachten.

Afdelingsvoorzitter Mark van den Broek spreekt van een succesvolle avond: "Na het vaststellen van onze lijsttrekker begin deze maand zijn wij blij om hier direct een opvolging aan te geven middels het programma. Ik heb vanaf de achtergrond mee mogen ervaren hoe veel tijd de commissies in de voorbereidingen hebben gestoken. Zowel in het campagneplan als in het verkiezingsprogramma. Ik kan niet meer dan blij zijn met zo een bevlogen club! Als bestuur kijken wij nu al uit naar 20 oktober, wanneer onze concept-kandidatenlijst vastgesteld wordt."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.