22 oktober 2022

CDA: „Maak werk van goede speelplekken met de juiste speeltoestellen.”

In de gemeente Dongen bevinden zich ongeveer 460 speeltoestellen, verdeeld over 72 speelplekken. Tot en met 2025 moeten er 276 speeltoestellen vervangen worden. Dat vraagt, wat het CDA Dongen - ’s Gravenmoer betreft, om een goed uitgewerkt plan van aanpak dat is opgesteld na overleg met ouders, kinderen en de dorps- en wijkraden.

Hoge kosten
Speeltoestellen die 20 jaar of ouder zijn dienen vervangen te worden. Vervanging van deze speeltoestellen door een gelijkwaardig toestel komt neer op een gemiddelde investering van € 191.375 euro per jaar (gedurende 4 jaar). Echter, het budget voor onderhoud en aanschaf van speeltoestellen bedroeg in 2021maar € 31.445. Het is dus uit financieel oogpunt maar beperkt mogelijk om moderne nieuwe toestellen aan te schaffen.

Oplossing
Tijdens het takendebat, waarin de gemeenteraad zich buigt over welke taken wel en niet tot die van de gemeente behoren, heeft fractie van het CDA zich ingezet voor een gedegen plan van aanpak voor vervanging van de speeltoestellen. „Speeltoestellen zijn enorm belangrijk voor kinderen; lekker sportief bezig zijn, elkaar ontmoeten en om lekker buiten te spelen. Ook voor ouders en andere betrokkenen een belangrijke ontmoetingsplek en ook kunnen zij zelf daar nog sportief actief zijn.”, aldus CDA-raadslid Chris de Boer in de raadsvergadering van donderdag 20 oktober. De gemeente moet aan de slag om samen met dorps- en wijkraden, ouders, kinderen en de gemeenteraad tot een plan te komen waarin keuzes worden gemaakt over het aantal speelplekken en -toestellen in de gemeente, maar ook wat betreft herschikking, vervanging of verwijdering van speeltoestellen.

Samen doen
Het CDA vindt het van groot belang dat dit proces wordt vormgegeven én wordt gestart met de benoemde groepen. Voor het participatietraject is een budget van € 50.000 euro nodig. Na het participatietraject zal een uitgangspuntennotitie voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De raad kan zich vervolgens uitspreken over de benodigde gelden.

Takendebat
‘Welke taken en werkzaamheden vinden we behoren tot het uitvoeringspakket van de gemeente?’, is het vraagstuk wat de basis vormt van het zogenoemde takendebat. 16 opdrachten zijn onder de loep genomen en behandeld in de raadsvergaderingen van 13 en 20 oktober. Al met al heeft dit ertoe geleid dat 5 opdrachten zijn aangenomen, 7 opdrachten zijn niet overgenomen en 4 opdrachten zijn teruggetrokken. Het college gaat aan de slag met het verder uitwerken van de vijf opdrachten, die moeten leiden tot nieuwe, minder of andere taken voor de gemeente. Het plan van aanpak voor de speeltoestellen, ingebracht door de CDA-fractie, is er één van en werd unaniem aangenomen door gemeenteraad.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.