27 maart 2021

CDA: meer deelname aan klimaatdialoog met minder persoonsgegevens

De CDA-fractie ontving signalen over de deelname van inwoners aan het Participatie Platform over het klimaatdialoog. Hier worden inwoners gevraagd om hun ervaringen te delen en met ideeën te komen.

Tijdens de raadsvergadering vroeg Koenraad van Eersel (CDA) naar het verloop van de klimaatdialoog via de website samen.dongen.nl. Dit Participatie Platform is een goede aanpak om de betrokkenheid van de inwoners te vergroten. Maar ook constateerde Van Eersel dat halverwege het aanmelden sommige deelnemers al stoppen met invullen, omdat er (te) veel persoonlijke gegevens gevraagd worden. Hij vroeg daarom of de gemeente hierbij de AVG-richtlijnen volgt omtrent de privacy. En of het vragen van (onnodige) gegevens wellicht, onbewust, een afschrikkende werking heeft om deel te nemen.

Wethouder Jansen gaf aan dat de gemeente gebruik maakt van CitizenLab dat werkt volgens de AVG-richtlijnen. Al noemen zij dat GDPR-normen (General Data Protection Regulation). Naar aanleiding van de vragen van het CDA is er nagedacht om de aanmelding vriendelijker te maken. De gemeente moet daarbij een afweging maken. Kan dat met minder registratie? Het antwoord is ja. De wethouder zegde toe dat de werkwijze aangepast wordt en dat er minder (verplichte) gegevens gevraagd zullen worden. Wel blijft er gevraagd worden om je e-mailadres op te geven, de woonkern, en de stakeholderkeuze in te vullen (naam en adres zijn dan niet meer verplicht).

Hiermee wordt hopelijk de belangstelling en deelname vergroot wat in het belang is van alle partijen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.